Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

LINK MEDIA – [X]

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
13-08-2019
Rolnummer:
C/13/663494 / KG ZA 19-269
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5471
Domeinnaam:
<URL 2>
Eiser(es):
LINK MEDIA
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1345
Publicatiedatum:
31-10-2019
Kern:

Gedaagde heeft een domeinnaam gekocht van een derde voor een bedrag van € 1.100, -. Echter, de voorzieningenrechter is van oordeel dat de gebruikmaking van deze domeinnaam onrechtmatig is jegens Eiser. De omstandigheid dat deze domeinnaam al sinds 1999 is geregistreerd, maakt dat niet anders. Vorderingen van Eiser worden toegewezen en de betwiste domeinnaam zal worden overdragen, tegen een vergoeding van € 1.100,-. Een overdracht om niet ligt niet in de rede, nu voldoende vaststaat dat Gedaagde dat bedrag destijds aan een zogenoemde ‘domainname grabber’ heeft betaald ter verkrijging van deze domeinnaam.

Samenvatting

Eisers zijn Link Media B.V. uit Nederland en Link Media BVBA uit België. Eisers exploiteren een online advertentieplatform voor betaalde seks in Nederland, België en Duitsland via verschillende domeinnamen.

Gedaagde is [X] uit Nederland en zij is opgericht in 2016. Ook Gedaagde houdt zich onder meer bezig met het beheren en exploiteren van advertentieplatforms voor betaalde seks. Sinds februari 2019 exploiteert Gedaagde een platform onder de domeinnaam <URL 2>. Een domeinnaam die zij in 2018 heeft gekocht van een derde, voor een bedrag van € 1.100,-. 

Eiser vordert, onder meer, dat Gedaagde het gebruik van de domeinnaam <URL 2> staakt en gestaakt houdt en dat SIDN wordt verzocht de domeinnaam <URL 2> op naam te stellen van Eiser. 

De voorzieningenrechter oordeelt dat het Gedaagde niet is toegestaan de huidige benaming als haar handelsnaam te voeren nu Gedaagde een vrijwel identieke naam hanteert voor een vrijwel identieke onderneming. Ook de gebruikmaking van de domeinnaam <URL 2> wordt in dit verband onrechtmatig geacht jegens Eiser. De omstandigheid dat deze domeinnaam al sinds 1999 is geregistreerd, maakt dat niet anders. Niet aannemelijk is immers geworden dat deze naam al eerder in gebruik was in de hier aan de orde zijnde branche. 

De vorderingen van Eiser worden toegewezen en de domeinnaam <URL 2> zal worden overgedragen aan Eiser, tegen een vergoeding door Eiser aan Gedaagde van een bedrag van € 1.100,-. Een overdracht om niet ligt niet in de rede, nu voldoende vaststaat dat Gedaagde dat bedrag destijds aan een zogenoemde ‘domainname grabber’ heeft betaald ter verkrijging van deze domeinnaam. 


Terug