Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Liqui Moly GmbH - Royal Trading B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-12-2014
Rolnummer:
DNL2014-0028
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
liqui-moly.nl
Eiser(es):
Liqui Moly GmbH
Verweerder:
Royal Trading B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1097
Publicatiedatum:
26-01-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want er is niet voldaan aan de Oki Data-criteria aangezien verweerder noch uitsluitend producten van het merk van eiser verkoopt, noch voldoende nauwkeurig de relatie met eiser bekend heeft gemaakt.

Samenvatting

Eiser is Liqui Moly GmbH, houder van het merk LIQUI MOLY en de domeinnaam liquimoly.nl. Verweerder is Royal Trading B.V., houder van de domeinnaam liqui-moly.nl en reseller van producten van eiser. De samenwerking tussen eiser en verweerder is echter beëindigd in februari 2012. De domeinnaam liqui-moly.nl verwijst sindsdien door naar royaltrading.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam liqui-moly.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, aangezien het merk van de eiser volledig is opgenomen in de domeinnaam. De toevoeging van het koppelteken doet daar niet aan af.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast, met verwijzing naar de Oki Datacriteria, dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Verweerder biedt daadwerkelijk producten van het ingeroepen merk aan onder de betwiste domeinnaam, maar slechts onder het kopje ‘Uitverkoop’. Daarnaast biedt verweerder goederen aan van andere merken dan het merk van eiser. Tevens heeft verweerder niet voldoende nauwkeurig de relatie met eiser bekend gemaakt. Er wordt niet voldaan aan de Oki Datacriteria en de domeinnaam wordt dus niet gebruikt om bona fide goederen of diensten aan te bieden.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw gebruikt heeft. De domeinnaam wordt bewust gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website.

De vordering wordt toegewezen.


Terug