Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

L.M.N. Engineering – NewFysic B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-04-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2018-0007
Domeinnaam:
newfigure.nl
Eiser(es):
L.M.N. Engineering
Verweerder:
NewFysic B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1283
Publicatiedatum:
26-09-2018
Kern:

Domeinnaam komt verwarringswekkend overeen met handelsnaam en merk Eiser. Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder komt niet overeen met handelsnaam zoals nu gebruikt door Verweerder en daarmee vervalt een recht of legitiem belang. Nu dit recht of legitiem belang niet aanwezig is, maakt het koppelen van de handelsnaam van Verweerder als keyword aan de Domeinnaam dat gebruik te kwader trouw wordt vastgesteld. Vordering toegewezen.

Samenvatting

Eiser is L.M.N. Engineering, handelend onder de naam NewFigure. Eiser is houder van het Benelux beeldmerk “NFZ NewFigure” (hierna: Merk). Eiser houdt zich bezig met de exploitatie van een afslankmethode waarvan begeleiding en de verkoop van voedingssupplementen deel uitmaken.

Verweerder is NewFysic B.V. Verweerder is houder van de domeinnaam <newfigure.nl> (hierna: Domeinnaam). Verweerder houdt zich ook bezig met de exploitatie van een afslankmethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van coaching, begeleiding en verkoop van voedingssupplementen, vitaminen en mineralen, zowel via internet als via verkooppunten in Nederland. Verweerder gebruikte tot januari 2011 de handelsnaam New Figure Clinics B.V. Daarna is Verweerder overgestapt op de naam NewFysic B.V. Verweerder heeft het verweerschrift te laat ingediend zonder bijzondere omstandigheden te hebben gesteld. Hierdoor ziet de Geschillenbeslechter geen reden om het verweerschrift alsnog toe te laten. Verweerder heeft ook een verzoek tot schorsing ingediend tot de burgerlijke rechter in onderhavige zaak uitspraak heeft gedaan. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat een eventuele bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

Eiser beroept zich op inbreuk op handelsnaam en Merk en vordert op grond van artikel 2.1 van de Regeling overdracht van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bestaat uit de aanduiding “newfigure”, welke prominent voorkomt in zowel de handelsnaam als het Merk van Eiser waardoor er verwarring kan ontstaan.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Verweerder heeft de Domeinnaam gekocht en wenst die te behouden omdat Verweerder meent dat de Domeinnaam, als overeenstemmend met zijn oude handelsnaam, onder zijn klanten nog steeds bekend is en hij zo op internet ook gevonden wil kunnen worden.  Na 2011 is de handelsnaam NewFigure Clinics echter niet meer gebruikt. Het is niet onderbouwd dat de handelsnaam en Domeinnaam na staking nog steeds bekend is bij de klantenkring van Verweerder. Ook kan er in huidige procedure geen recht of legitiem belang worden vastgesteld.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is volgens de Geschillenbeslechter voldaan. Sinds 2010 is er geen website direct onder de Domeinnaam. Wel heeft Verweerder daaraan zijn nieuwe handelsnaam zijnde NewFysic als keyword toegevoegd. Ook heeft Verweerder gedurende enige tijd de Domeinnaam doorverwezen naar zijn eigen website “newfysics.nl”. Nu Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam meer heeft, is het aan de Domeinnaam koppelen van zijn naam als keyword en het doorwijzen naar Verweerders website, waarop concurrerende goederen en diensten worden aangeboden, aan te merken als gebruik te kwader trouw in de zin van de Regeling.

De vordering wordt toegewezen.


 

 


Terug