Zoek een uitspraak

Loadit - Xiro Unlimited Entertainment

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-04-2006
Rolnummer:
WIPO2006NL3
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
loadit.nl
Eiser(es):
Loadit B.V.
Verweerder:
Xiro Unlimited Entertainment B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2006-262
Publicatiedatum:
11-05-2006
Kern:

Samenvatting

Eiseres (Loadit) is houdster van het (beeld)merk LoadIT dat zij sinds begin 2005 ter onderscheiding van haar software gebruikt. Sinds januari 2006 luidt haar statutaire naam bovendien Loadit B.V. Verweerster (Xiro Unlimited Entertainment) heeft de domeinnaam 'loadit.nl' geregistreerd. Verweerster was op grond van haar contractuele relatie met eiseres op de hoogte van het voornemen van eiseres onder het merk LoadIT software aan te bieden en daarvoor een merk te deponeren.

Met betrekking tot art. 13A lid 1 sub b BMW ontkent verweerster dat zij zich bezighoudt met ontwikkeling, onderhoud en beheer van het XXess RFID software platform. Ter ondersteuning daarvan heeft zij een uittreksel uit het Handelsregister overgelegd waarin haar activiteiten zijn omschreven als 'organiseren, exploiteren van evenementen alsmede het financieren en deelnemen in activiteiten'. Dit uittreksel is gedateerd 3 januari 2003. Eiseres heeft echter een recent uittreksel van het Handelsregister overgelegd, gedateerd 10 januari 2006, waarop de ontkende activiteiten staan vermeld. Verweerster heeft geen verklaring gegeven voor deze wijziging in de bedrijfsomschrijving. Gezien deze feiten en omstandigheden is het scheidsgerecht van oordeel dat niet kan worden uitgesloten dat verweerster zich zal bezighouden met activiteiten die soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor eiseres haar merk heeft gedeponeerd. Daarmee staat echter onvoldoende vast dat er een reële dreiging bestaat dat verweerster de domeinnaam zal gebruiken voor het aanbieden van die waren en diensten en dat er niet geconcludeerd kan worden dat er een inbreuk van art. 13A lid 1 sub b BMW kan optreden.

 

Het scheidsgerecht is van oordeel dat verweerster door de registratie en het door haar aangekondigde gebruik van de domeinnaam wél in strijd handelt met art. 13A lid 1 sub d BMW. Het enkele registreren van de domeinnaam kan volgens het scheidsgerecht worden gezien als gebruik in de zin van art. 13A lid 1 sub d BMW. Voor dit gebruik heeft verweerster geen geldige reden, omdat zij de noodzaak om juist deze domeinnaam te registreren c.q. te kunnen gebruiken niet aan heeft getoond. Evenmin is gebleken dat verweerster over een eigen recht zou beschikken dat een geldige reden zou kunnen vormen.

Met de registratie van de domeinnaam 'loadit.nl' verhindert verweerster dat eiseres haar merk via internet kan gebruiken als Nederlandse domeinnaam, waardoor volgens het scheidsgerecht afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk van eiseres, nu dit eiseres verhindert (het kenmerkende deel van) haar merk in een corresponderende Nederlandse domeinnaam te gebruiken.

De wijze waarop deze afbreuk aan het onderscheidend vermogen is of zal worden gedaan is bovendien ongerechtvaardigd, omdat aannemelijk is dat verweerster deze domeinnaam uitsluitend heeft geregistreerd om eiseres dwars te zitten. Volgens het scheidsgerecht onderstreept het feit dat verweerster tot op heden geen enkele activiteit met de domeinnaam heeft ontplooid deze intentie.

 

Het scheidsgerecht concludeert dat er sprake is van merkinbreuk ex. art. 13A lid 1 sub d BMW en dat derhalve de domeinnaam 'loadit.nl' aan eiseres overgedragen moet worden.

 


Terug