Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Loders Croklaan B.V. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-07-2016
Rolnummer:
DNL2016-0009
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
croklaan-terminalbv.nl
Eiser(es):
Loders Croklaan B.V.
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1194
Publicatiedatum:
30-08-2016
Kern:

De Domeinnaam wordt gebruikt in de context van het versturen van frauduleuze facturen. Verweerder maakt misbruik van de bekendheid van Eiser in de olie sector in Rotterdam. De Domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt.

Samenvatting

Eiser is Loders Croklaan B.V., leverancier van olie, en maakt deel uit van de groep IOI Loders Croklaan B.V.. Eiser is eigenaar van het Benelux- en Europees merk ‘LODERS CROKLAAN’ (hierna: de Merken). Oorspronkelijk maakte Eiser gebruik van de handelsnaam ‘Croklaan’, momenteel maakt deze gebruik van de handelsnamen ‘Loders Croklaan’ (hierna: de Handelsnaam) en ‘IOI Loders Croklaan’. Verweerder, [persoonsnaam], heeft op 23 januari 2016 domeinnaam ‘croklaan-terminalbv.nl’ (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. Eiser heeft verschillende e-mails ontvangen van bedrijven die een factuur van Verweerder toegestuurd kregen met daarop de Domeinnaam. Op de website stond vermeld dat Verweerder een bedrijf is van de groep IOI Loders Croklaan Nederland. Nadat Eiser contact opnam met Verweerder heeft Verweerder deze tekst verwijderd. Echter, het bedrijf Croklaan Terminal BV, dat op de website vermeldt staat, zou volgens Eiser niet bestaan. Eiser voert in het geschil aan dat de Domeinnaam deel uit lijkt te maken van een frauduleuze oplichting. De Domeinnaam zou verwarring wekkend overeenstemmen met de Merken en de Handelsnaam, bovendien zou Verweerder geen rechten op of legitiem belang bij de Domeinnaam hebben en deze te kwader trouw gebruiken. Verweerder heeft tegen deze stellingen geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Dit is volgens de geschillenbeslechter het geval. Dat beide Merken ook het onderscheidende element ‘Loders’ bevatten en in de Domeinnaam het niet-onderscheidende element ‘terminal’ is toegevoegd, doet hier niet aan af. ‘Croklaan’ is het dominante deel en dat is volledig overgenomen. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam, in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter acht bewezen dat Verweerder geen toestemming heeft van Eiser om het element ‘Croklaan’ te gebruiken. Bovendien kan geconcludeerd worden, mede door de valse bewering dat Verweerder een bedrijf zou zijn van de groep IOI Loders Croklaan, dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor een niet bestaand bedrijf dat frauduleuze facturen verzendt. De Domeinnaam wordt dan ook niet gebruikt voor het bona fide aanbieden van goederen of diensten in de zin van artikel 3.1 (c) van de geschillenregeling en Verweerder heeft geen rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter concludeert dat ook aan dit vereiste is voldaan. Het bewijs van kwade trouw kan worden gevonden in het gebruik van de Domeinnaam in verband met een niet-bestaand bedrijf dat frauduleuze facturen verstuurt in de regio waar Eiser een welbekend bedrijf is. Verweerder was zich bewust van Eiser en de Handelsnaam en Merken van Eiser. Bovendien is het duidelijk dat de Domeinnaam is geregistreerd en wordt gebruikt om illegale winst te creëren op basis van de veroorzaakte verwarring tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam en Merken.

De vordering wordt toegewezen.


Terug