Zoek een uitspraak

Loods 5

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak:
15-04-2008
Rolnummer:
156541 / HA ZA 07-601
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
loods5.com
Eiser(es):
LOODS 5 Zaandam B.V., Loods 5 Holding B.V.
Verweerder:
Gedaagde
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2008-371
Publicatiedatum:
28-06-2008
Kern:

Samenvatting

Loods 5 Zaandam (eiseres) exploiteert sinds 1999 onder haar handelsnaam Loods 5 een Woon Factory Outlet. Zij heeft twee beeldmerken en het woordmerk Loods 5 geregistreerd. Gedaagde voert een eenmansbedrijf dat onder meer als dienst aanbiedt het registreren van domeinnamen. Hij heeft op in 2005 de domeinnaam loods5.com geregistreerd. Sinds 8 maart 2007 staat de domeinnaam op naam van Loods 5 Ontwerpers. Loods 5 Zaandam vordert een verbod op het gebruik van de aanduiding Loods5 en loods5.com, alsmede de overdracht van de domeinnaam loods5.com aan Loods 5. De rechtbank wijst het gevorderde verbod op het gebruik van de aanduiding Loods5 af, omdat tussen partijen vaststaat dat gedaagde deze aanduiding niet gebruikt. Eveneens staat tussen partijen vast dat gedaagde de domeinnaam loods5.com niet (meer) kán overdragen, omdat deze op 8 maart 2007 aan Loods 5 Ontwerpers is overgedragen, zodat het belang aan toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam is komen te ontvallen. Ook deze vordering wordt door de rechtbank afgewezen.


Terug