Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

LRC Products Limited - AlleslsOnline

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-03-2019
Rolnummer:
DNL2019-0001
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
durexwinkel.nl
Eiser(es):
LRC Products Limited
Verweerder:
AllesIsOnline
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1325
Publicatiedatum:
29-04-2019
Kern:

Een internetgebruiker die wordt geconfronteerd met <durexwinkel.nl>, kan in verwarring raken door te denken dat de Domeinnaam verwijst naar een officiële webwinkel van Eiser. Website van Eiser beschrijft niet accuraat de relatie tussen Verweerder en Eiser. Bovendien wordt op de Website niet slechts de producten van Eiser verkocht. Verweerder heeft de Domeinnaam hoofdzakelijk gekozen om in het kielzog te kunnen varen van Eisers reputatie en goodwill.

Samenvatting

Eiser is LRC Products Limited uit Slough, Verenigd Koninkrijk. Zij is een producent van farmaceutische producten, waaronder condooms. Eiser is houder van het Benelux woordmerk DUREX (hierna: Merk). 

Verweerder is AllesIsOnline uit Groningen. Verweerder heeft de domeinnaam <durexwinkel.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam is momentdeel doorgeleid naar de website <www.discreet-condooms.nl> (hierna: Website) op welke onder meer condooms van verschillende merken te koop worden aangeboden, waaronder DUREX-condooms. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bestaat uit het Merk met daaraan de toevoeging ‘’winkel’’, waarbij dit laatste element vaak voorkomend is en enkel beschrijvend is voor de diensten die met de Domeinnaam worden verleend. Een internetgebruiker die wordt geconfronteerd met de Domeinnaam, kan ik verwarring raken door te denken dat de Domeinnaam verwijst naar een officiële webwinkel van Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft in de onderhavige procedure onder verwijzing naar de Oki Data-criteria voldoende aangetoond dat in ieder geval aan één van die criteria niet wordt voldaan, te weten het vereiste dat op de Website van Verweerder accuraat de relatie tussen Verweerder en Eiser wordt beschreven. Bovendien wordt op de Website niet slechts de producten van Eiser verkocht. De stelling van Verweerder dat afspraken zouden zijn gemaakt met Durex Nederland over het gebruik van de Domeinnaam is niet onderbouwd, waardoor niet duidelijk is geworden wat deze afspraken inhouden. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gezien de bekendheid van Eiser, de inhoud van het verweerschrift en de Website, stelt de Geschillenbeslechter vast dat Verweerder bekend was of bekend had moeten zijn met het Merk van Eiser. De Domeinnaam is hoofdzakelijk gekozen om in het kielzog te kunnen varen van Eisers reputatie en goodwill. Verweerder heeft bovendien het ‘’affiliate programma’’ van de Website verwijderd. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug