Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

M. van der Wal Holding B.V.– Omer Kilic, Den Automation Ltd. / Domains By Proxy, LLC

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-07-2020
Rolnummer:
DNL2020-0014
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<densmarthome.nl>
Eiser(es):
M. van der Wal Holding B.V.
Verweerder:
Omer Kilic, Den Automation Ltd. / Domains By Proxy, LLC
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1376
Publicatiedatum:
30-08-2020
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien de betwiste Domeinnaam door Verweerder wordt gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder.

Samenvatting

Eiser is M. van der Wal Holding B.V., uit Nederland. Eiser is enig aandeelhouder en bestuurslid van Den Smart Home. Den Smart Home is actief in de ontwikkeling en verkoop van (elektrische) sluitsystemen voor woningen of gebouwen. Daarnaast ontwikkelt Den Smart Home software die het mogelijk maakt om vanaf elke locatie deuren te vergrendelen en ontgrendelen met een smartphone. Tevens is Eiser houder van de handelsnaam DEN SMART HOME, welke die ook heeft geregistreerd bij de KvK in Nederland (hierna: Merken).   

Verweerder is Omer Kilic, Den Automation Ltd., United Kingdom / Domains By Proxy, LLC, uit de Verenigde Staten. Verweerder heeft de domeinnaam <densmarthome.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  In Nederland zijn handelsnamen, in tegenstelling tot handelsmerken, niet afkomstig van registratie, maar uitsluitend van gebruik. De Geschillenbeslechter stelt vast dat het door de Eiser overgelegde bewijsmateriaal aantoont dat de Merken door Den Smart Home onder meer in Nederland wordt gebruikt. Een vergelijking laat zien dat de betwiste domeinnaam identiek is aan Merken De toevoeging van het “.nl” Top Level Domain (“TLD”) doet hier niet aan af.

 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). In het onderhavige geval staat het volgens de Geschillenbeslechter vast dat Verweerder geen eerdere rechten bezit met betrekking tot de betwiste Domeinnaam, noch dat deze algemeen bekend is onder de betwiste Domeinnaam.

 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Verweerder registreerde de betwiste Domeinnaam op 8 februari 2019, na registratie door Eiser van de domeinnamen <densmarthome.com> en <densmarthome.de>, de eerste aanwezigheid van Eiser op sociale media (Facebook) en de aanwezigheid van Eiser bij de belangrijke CES-beurs. Aangezien beide partijen actief zijn op het gebied van smarthometoepassingen, acht de Geschillenbeslechter het waarschijnlijk dat Verweerder op de hoogte was van Eiser en het gebruik van Merken toen hij de betwiste Domeinnaam registreerde. Gezien deze omstandigheden is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder de betwiste Domeinnaam heeft geregistreerd en gebruikt om internetgebruikers naar zijn website te lokken, voor commercieel gewin, door een kans op verwarring met Merken te creëren wat betreft de bron van zijn website of van producten of diensten erop.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnamen zullen worden overgedragen aan Eiser.


Terug