Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[maatschap] – Stichting Klokkenluideronline.nl

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
09-02-2012
Rolnummer:
KG ZA 12-69 MW/MV
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
klokkenluideronline.nl
Eiser(es):
[maatschap]
Verweerder:
Stichting Klokkenluideronline.nl
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Procesrecht
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
23-02-2012
Kern:

Samenvatting

Eisers hebben gedaagden, Stichting Klokkenluideronline.nl en [gedaagde 1], gedagvaard op het kantooradres van SIDN. Dit hebben zij gedaan op basis van de algemene voorwaarden van SIDN (artikel 1.1 versie 17 maart 2010) waarin staat: “Een aanvrager die buiten Nederland is gevestigd aanvaardt dat het kantooradres van SIDN door SIDN en derden rechtsgeldig gebruikt kan worden om dagvaardingen en andere exploten met betrekking tot het abonnement of de domeinnaam aan de houder uit te brengen.” [Gedaagde 1] is woonachtig in het buitenland en bestuurder van de stichting.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat op deze grond gedaagden geen verstek kan worden verleend. De vorderingen die in dit geding zijn ingesteld zien immers niet op het abonnement of de domeinnaam, doch op hetgeen onder die domeinnaam op het internet door gedaagden wordt geopenbaard.

Daar bovendien niet de juiste termijn voor dagvaarden in acht is genomen en gebleken is dat gedaagde wel kennis heeft genomen van de dagvaarding, bepaalt de voorzieningenrechter dat de behandeling van de zaak op een latere datum wordt voortgezet.


Terug