Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

ManpowerGroup Inc., ManpowerGroup Netherlands B.V - [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
26-01-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2017-0069
Domeinnaam:
manpowergroep.nl, menpowergroup.nl, mnpwr.nl
Eiser(es):
ManpowerGroup Inc, ManpowerGroup Netherlands B.V.
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1271
Publicatiedatum:
31-05-2018
Kern:

Domeinnamen zoals geregistreerd door Verweerder zijn vrijwel identiek aan Merken en Handelsnamen Eiser. Verweerder heeft geen eigen recht op Domeinnamen. Het is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van Merken Eiser op moment van registratie Domeinnamen. Gebruik van Domeinnamen brengt schade toe aan Eiser. Vordering toegewezen.

Samenvatting

Eiser is ManpowerGroup Inc. uit de Verenigde Staten en ManpowerGroup B.V. uit Diemen. Eiser is houder van o.a. het Europese Unie merk MANPOWERGROUP, geregistreerd in 2014 en het Benelux merk MANPOWER, geregistreerd met gelding vanaf 8 september 1971.

Verweerder is [Verweerder] uit Breda. Verweerder is houder van de domeinnamen <manpowergroep.nl>, <menpowergroup.nl> en <mnpwr.nl> (hierna: Domeinnamen).

Eiser vordert overdracht van Domeinnamen van Verweerder naar Eiser. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend). Eiser heeft registratiecertificaten van Merken en voorbeelden van gebruik Handelsnamen overlegd. Hierdoor is het voldoende aannemelijk dat Eiser rechthebbende is op Merken en Handelsnamen. De domeinnamen zoals geregistreerd door Verweerder zijn vrijwel identiek aan woordmerken en handelsnamen van Eiser. Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 onder a van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook is voldaan aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Op grond van de onweerspoken stellingen van Eiser staat vast dat Verweerder geen eigen recht op de Domeinnamen, Merken of Handelsnamen heeft. Waar door het gebruik van de Domeinnamen verwarring is ontstaan doordat voor Eiser bestemde e-mails aan Verweerder zijn gericht, is enig niet-commercieel gebruik evenmin legitiem.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw). Het is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van Merken van de Eiser toen hij de Domeinnamen registreerde. Verweerder heeft de Domeinnamen geregistreerd om verwarring te veroorzaken bij het publiek. Dit brengt schade toe aan Eiser en maakt dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw van Domeinnamen.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug