Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Masterbed - Sleep 21

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-03-2010
Rolnummer:
DNL2010-0003
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
misterwaterbed.nl
Eiser(es):
Masterbed B.V.
Verweerder:
Sleep 21 Ltd.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2010-575
Publicatiedatum:
25-05-2010
Kern:

Samenvatting

Eiser Masterbed verkoopt bedden en is houder van de domeinnaam misterbed.nl en beeldmerk en handelsnaam misterbed.nl. Verweerder Sleep 21 handelt ook in bedden en houdt de domeinnaam misterwaterbed.nl. Masterbed vordert overdracht van de domeinnaam misterwaterbed.nl op basis van art. 2.1 van de geschillenregeling.

 

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook beschrijvende namen gebruikt kunnen worden als handelsnaam, zolang zij de taal niet monopoliseren. De domeinnaam misterwaterbed.nl vertoont grote gelijkenis met misterbed.nl, het element 'water' voorkomt niet dat er verwarring bestaat tussen de domeinnaam en handelsnaam.

 

De omstandigheid dat verweerder geïnvesteerd heeft in de website die aan de domeinnaam is gekoppeld, creëert geen legitiem belang bij de domeinnaam voor verweerder. Verweerder heeft niet aangetoond waarom ze een recht op of belang bij de domeinnaam zou hebben.

 

Nu zowel Masterbed als Sleep 21 op dezelfde markt actief zijn en dezelfde producten verkopen, is de geschillenbeslechter van oordeel dat verweerder op de hoogte had moeten zijn van de oudere rechten van Masterbed. Verweerder heeft ook niet ontkend dat ze verschillende specifieke elementen van de website van Masterbed heeft gekopieerd. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

 

Aan alle vereisten is voldaan, misterwaterbed.nl wordt overgedragen aan Masterbed.


Terug