Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Máxima

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak:
15-07-2003
Rolnummer:
121976/HA ZA 00-2021
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
prinsesmaxima.com, prinses-maxima.com, koninginmaxima.com, koningin-maxima.com, prinsesmaxima.nl, prinses-maxima.nl, koninginmaxima.nl en koningin-maxima.nl
Eiser(es):
Eiser
Verweerder:
Sipsma Tec B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Bekende Nederlanders, Domeinnaamhandel
Domjur-nummer:
2003-177
Publicatiedatum:
29-07-2003
Kern:

Samenvatting

De door Dames geregistreerde merken prinses maxima en koningin maxima kunnen in beginsel dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Dat de merken onmiskenbaar zijn toegespitst op de persoon van prinses Máxima doet deze nog niet strijdig zijn met de goede zeden of de openbare orde. De bestreden domeinnamen stemmen volledig met de merken overeen. Aan de extensies .nl en .com komt geen onderscheidend vermogen toe. In het algemeen bestaan gerede bezwaren tegen het feit dat een willekeurige onderneming een op een lid van het koninklijke huis toegespitst merk gebruikt, zeker indien (i) het merk enkel bestaat uit de titel en de naam van de betrokken persoon, (ii) voor dit gebruik (blijkbaar) geen toestemming aan de staat is gevraagd en (iii) het gaat om het staatshoofd, de troonopvolger of de echtgenoten van beiden. Personen in een dergelijke positie hebben het recht op een bijzondere bescherming tegen ongeautoriseerd gebruik van hun naam. Het dient te worden voorkomen dat een merkhouder de naam en functie van de desbetreffende persoon, onnodig monopoliseert. De bescherming waarop Dames als merkhouder aanspraak kan maken blijft in beginsel beperkt tot de waren/diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. Dames beoogt ieder gebruik te verbieden van domeinnamen die de naam Maxima bevatten in combinatie met de titel prinses of koningin. Het merkenrecht is echter niet bedoeld om in het economisch en handelsverkeer een dergelijke blokkade op te werpen. Anderen moeten over de mogelijkheid kunnen beschikken om via het internet en via een doelmatige domeinnaamregistratie activiteiten te ontplooien die zijn toegespitst op de persoon van prinses Maxima, en die geen verband houden met de waren/diensten waarvoor Dames de merken zijn gedeponeerd. Zelfs indien Sipsma Tec en Ten Brink in feite zogenoemde domeinnaamkapers zijn, staat het hun vrij de door hen geregistreerde domeinnamen te koop aan te bieden. Sipsma Tec en Ten Brink kunnen op grond van het bovenstaande ook niet worden gedwongen daarbij beperkingen aan kopers op te leggen. Van bijkomende omstandigheden die het handelen van Sipsma Tec en Ten Brink onrechtmatig maken zijn niet gebleken.


Terug