Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Maximum Group B.V. – Rebin beheer B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
13-11-2019
Rolnummer:
DNL2019-0033
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
maximum-cleaningenservices.nl, maximum-eventsecurity.nl, maximum-groep.nl, maximumgroep.nl, maximumgroup.nl, maximum-medical.nl, maximummedical.nl, maximum-security.nl, maximumeventsecurity.nl, maximum-group.nl, maximumdogsecurity.nl en maximumfire.nl
Eiser(es):
Maximum Group B.V.
Verweerder:
Rebin beheer B.V.
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Contractuele geschillen, Procesrecht
Domjur-nummer:
2019-1353
Publicatiedatum:
31-12-2019
Kern:

Partijen regelen de ontvlechting van hun samenwerking in een vaststellingsovereenkomst. De domeinnamen werden hierin echter niet benoemd. De Geschillenbeslechter stelt dat het onderhavig conflict geen typisch geval van domeinnaamkaping is, maar voortvloeit uit en betrekking heeft op de inhoud van de ontvlechting van de samenwerking tussen partijen. Hiervoor is de geschillenregeling niet geschikt.

Samenvatting

Eiser in onderhavige zaak is Maximum Group B.V. en Verweerders zijn [X], Privacy Protected by Hostnet en Rebin Beheer B.V. De heer [X] is enig aandeelhouder en bestuurder van Rebin Beheer B.V. Tot 1 juni 2019 waren Rebin Beheer B.V. en een andere B.V. ieder voor de helft aandeelhouder van Eiser. Per die datum heeft de andere B.V. de aandelen van Rebin Beheer B.V. overgenomen. De aandelenoverdracht werd verricht ter uitvoering van een gesloten vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomt werd – kort gezegd – de ontvlechting van de samenwerking tussen partijen geregeld. De domeinnamen werden niet in de vaststellingsovereenkomst genoemd. In de vaststellingsovereenkomst is opgenomen: “…Partijen zullen daarbij behoudens het hiervoor is overeengekomen geen aanspraak maken op andere rechten en verlenen elkaar over en weer finale kwijting”.

De domeinnamen <maximum-cleaningenservices.nl>, <maximum-eventsecurity.nl>, <maximum-groep.nl>, <maximumgroep.nl>, <maximumgroup.nl>, <maximum-medical.nl>, <maximummedical.nl>, <maximum-security.nl>, <maximumeventsecurity.nl>, <maximum-group.nl>, <maximumdogsecurity.nl> en <maximumfire.nl> (hierna: Domeinnamen) worden echter nog steeds door Verweerders gebruikt. Eiser vordert nu dat het gebruik van de Domeinnamen wordt gestaakt en dat deze worden overgedragen aan Eiser op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

Eiser stelt dat Verweerder de tenaamstelling van de Domeinnamen heeft gewijzigd naar aanleiding van een conflict tussen partijen. Verweerder stelt echter dat de Domeinnamen altijd op diens naam hebben gestaan. De Geschillenbeslechter merkt op dat Eiser niet heeft gesteld dat de Domeinnamen enig moment op naam van Eiser hebben gestaan. De Geschillenbeslechter neemt dan ook aan dat Verweerder de Domeinnamen op eigen naam heeft geregistreerd en dat de Domeinnamen tot de ontvlechting uitsluitend ten behoeve van aan Eiser gelieerde vennootschappen zijn gebruikt. Bij de ontvlechting is met betrekking tot de Domeinnamen kennelijk niets uitdrukkelijk overeengekomen. 

Het onderhavige geval is dan ook geen typisch geval van domeinnaamkaping maar vloeit voort uit en heeft betrekking op de inhoud en de ontvlechting van de samenwerking tussen partijen. Voor beantwoording van de vraag aan wie onder deze omstandigheden de Domeinnamen toekomen, is deze procedure niet geschikt. Partijen dienen zich te wenden tot de civiele rechter. 

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af. 


Terug