Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Medtronic Trading NL B.V. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
17-12-2018
Rolnummer:
DNL2018-0061
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
medtronics.nl
Eiser(es):
Medtronic Trading NL B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1322
Publicatiedatum:
27-03-2019
Kern:

Dochtermaatschappij wordt erkend als mede-houder van de Merken die zijn geregistreerd door de moedermaatschappij. Dochtermaatschappij mag optreden tegen merkinbreuk. Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen. De toevoeging van een ‘’s’’, wat kan duiden op een meervoudsvorm, neemt deze verwarring niet weg.

Samenvatting

Eiser is Medtronic Trading NL B.V. uit Heerlen. Eiser is verbonden aan de Medtronic-groep en opereert als een dochtermaatschappij. Medtronic behoort tot de grootste op het gebied van medische technologie en diensten. Zij is actief in meer dan 160 landen en heeft vier vestigen in Nederland. Medtronic is houder van het Europees en Benelux woordmerk MEDTRONIC en het internationale apparaat merk MEDTRONIC (hierna: Merken). Daarnaast is zij houder van de domeinnaam <medtronic.com> en opereert zij onder de handelsnaam Medtronic Trading NL en Medtronic (hierna: Handelsnamen).

Verweerder is [X] uit Tbilisi, Georgia. Verweerder heeft de domeinnaam <medtronics.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam is momenteel gekoppeld aan een website met links naar insulinepompjes, diabetesinformatie en Medtronic. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

Allereerst stelt de Geschillenbeslechter de vraag of de dochtermaatschappij op grond van de Merken van de moedermaatschappij kan optreden tegen een inbreuk. Onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) precedenten kan dit onder de theorie van de ‘applied license’ of onder de notie van ‘corporate control’. Nu de Nederlandse vorderingen in zekere mate gebaseerd zijn op de UDRP, staat vast dat deze relevant zijn voor ‘.nl-procedures’. De Geschillenbeslechter erkent eiser, de dochtermaatschappij, als eiser met ‘standing’. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de Merken en de Handelsnaam van Eiser nu deze volledig zijn opgenomen in de Domeinnaam. De toevoeging van het laatste element ‘’s’’, wat kan duiden op een meervoudsvorm, neemt deze verwarring niet weg. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft voldaan aan haar verplichting om prima facie uit een te zetten dat de Verweerder geen rechten op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Er lijkt geen commerciële relatie te bestaan tussen Eiser en Verweerder. Daarnaast is er geen sprake van een bonafide aanbod van goederen of diensten. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gezien de bekende status van de Merken, concludeert de Geschillenbeslechter dat het zeer waarschijnlijk is dat Verweerder op de hoogte was van de Merken. De opname van een bekend merk in een domeinnaam zonder aannemelijke verklaring is op zichzelf een teken van kwade trouw. Verweerder creëert verwarring met de Merken van Eiser en haalt hier waarschijnlijk inkomsten uit. Kortom, registratie en gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 

Gerelateerde uitspraken


Terug