Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Mellon Medical B.V. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-11-2015
Rolnummer:
DNL2015-0044
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
mellonmedical.nl
Eiser(es):
Mellon Medical B.V.
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1170
Publicatiedatum:
27-12-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam mellonmedicals.nl van [persoonsnaam] aan Mellon Medicals B.V., omdat de domeinnaam is gebruikt als sekszoekmachine.

Samenvatting

Eiser is Mellon Medical B.V., een onderneming die zich onder andere bezig houdt met de vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen. Eiser is houder van zowel het woord- als beeldmerk MELLON, en de domeinnaam mellonmedial.com. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnaam mellonmedical.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam mellonmedical.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met zowel het woordmerk als de handelsnaam van eiser. Zowel het woordmerk als de handelsnaam Mellon maken onderdeel uit van de domeinnaam. Daarnaast is de domeinnaam identiek aan de handelsnaam Mellon Medical van eiser.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Eiser heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat verweerder geen recht op of belang bij de domeinnaam heeft, omdat verweerder geen onderneming onder de naam Mellon of Mellon Medical voert en geen houder is van enig merk met het woord Mellon. Daarnaast zou verweerder de domeinnaam louter gebruiken voor een sekszoekmachine.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd (en gebruikt) heeft. Eiser stelt dat de domeinnaam gebruikt is als sekszoekmachine, maar ten tijde van de uitspraak blijkt de domeinnaam niet in gebruik. De geschillenbeslechter zal uitgaan van de onbetwiste stelling van eiser. Doorlinken naar pornografisch materiaal is een substantiële indicatie dat er sprake is van kwade trouw. Van belang is voorts dat “Mellon Medical” geen beschrijvende naam is voor een sekszoekmachine op internet. Gelet op het voorgaande overweegt de geschillenbeslechter dat er geen enkel ander motief bij verweerder kan worden gevonden voor registratie (en gebruik) van de domeinnaam dan het doorleiden van internetgebruikers naar de sekszoekmachines met gebruikmaking van de verwarring die kan zijn ontstaan met de handelsnaam van eiser.

De vordering wordt toegewezen.


Terug