Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Mercis B.V. – Handelsonderneming [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-12-2020
Rolnummer:
DNL2020-0041
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<nijntjeshop.nl>
Eiser(es):
Mercis B.V.
Verweerder:
Handelsonderneming [X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1394
Publicatiedatum:
25-03-2021
Kern:

Er is niet voldaan aan de OKI-data-eisen, waardoor een legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam ontbreekt. Verweerder heeft hoofdzakelijk voor de Domeinnaam gekozen om voordeel te behalen uit de reputatie van het Merk. Er is sprake van kwade trouw.

Samenvatting

Eiser is Mercis B.V., uit Nederland. Eiser is onder andere houder van het Benelux woordmerk NIJNTJE (hierna: Merk).

Verweerder is Handelsonderneming [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <nijntjeshop.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Het Merk is in zijn geheel opgenomen in de Domeinnaam, waardoor er wordt aangenomen dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen overeenkomende merkrechten en is niet algemeen bekend onder de Domeinnaam of een daarmee vergelijkbare naam. Tevens is Verweerder geen officiële wederverkoper van Eiser en is ook niet voldaan aan de OKI-data-eisen. Verweerder heeft namelijk de relatie tussen Eiser en hem niet nauwkeurig en prominent weergegeven op de website die gelinkt is aan de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het Merk van Eiser geniet een hoge mate van bekendheid. Daardoor is het aannemelijk dat Verweerder bekend was – of bekend had moeten zijn – met het Merk van Eiser. Ook is aannemelijk gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam heeft gekozen om voordeel te behalen uit de reputatie van het Merk. De Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, gebruikmakend van de verwarring die kan ontstaan tussen het Merk en de Domeinnaam.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug