Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Mercis/Bruna – Punt.nl

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
21-12-2009
Rolnummer:
444877 / KG ZA 09-2617
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
punt.nl
Eiser(es):
Mercis B.V./Bruna
Verweerder:
Punt.nl B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eisers zijn Dick Bruna en Mercis. Dick Bruna is de bedenker en tekenaar van Nijntje. Mercis is houdster van het Benelux-woordmerk en de beeldmerken Nijntje. Gedaagde is Punt.nl een bedrijf dat een groot aantal websites en weblogs host, waaronder die met de domeinnamen gratisanimaties.punt.nl, terreurmutsie.punt.nl en support.punt.nl. Op de eerste twee websites zijn 7 afbeeldingen openbaar gemaakt die sterk lijken op Nijntje. Eisers vorderen dat Punt.nl de openbaarmaking van de tekeningen evenals de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Mercis staken en gestaakt houden.

De voorzieningenrechter constateert dat Nijntje een auteursrechtelijk beschermd werk (artikel 10 Aw) is en dat twee afbeeldingen door het merkrecht worden beschermd. Bij de afbeeldingen 1 en 7 is er sprake van aantasting van de reputatie en wordt er onvoldoende afstand genomen van de woord- en beeldmerken van Mercis. Een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE slaagt voor die afbeeldingen. Ook de vrijheid van meningsuiting kan in dit geval geen geldige reden vormen, omdat er geen mening wordt geuit. Beide afbeeldingen moeten van het internet verwijderd worden.

Punt.nl doet een terecht beroep op artikel 196c lid 4 BW, in de zin dat zij als host niet aansprakelijk kan worden gesteld voor inbreuken op merk- en auteursrechten of onrechtmatig handelen gepleegd door derden. De vrijstelling van aansprakelijkheid geldt voor gevallen waarin de activiteit van de host beperkt is tot het technische proces van het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk. Indien Punt.nl wordt gewezen op een inbreuk en voor twee afbeeldingen is merkinbreuk vastgesteld, dan moeten op grond van artikel 6:162 BW de afbeeldingen worden verwijderd.

De voorzieningenrechter gebiedt Punt.nl om de openbaarmaking van twee afbeeldingen te staken en gestaakt te houden. Tevens wordt Punt.nl veroordeeld om zodra zij een melding van inbreuk op de merkrechten van Mercis ontvangt, binnen 48 uur (weekenden uitgezonderd) de inbreukmakende content van de betreffende website te verwijderen.


Terug