Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Metinvest - verweerder

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
18-09-2008
Rolnummer:
DNL2008-0025
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
metinvest.nl
Eiser(es):
Metinvest Holdings NV
Verweerder:
Verweerder
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Procesrecht
Domjur-nummer:
2009-463
Publicatiedatum:
28-10-2009
Kern:

Samenvatting

Metinvest Holdings (eiseres) is houdster van het internationale woordmerk METINVEST, dat onder meer gedeponeerd is voor onedele metalen en hun legeringen (klasse 6). Verweerder is een in Oekraine gevestigde natuurlijke persoon. Verweerder is houder van de domeinnaam <metinvest.nl> en onderhoudt onder die naam een website met het laatste nieuws over de ijzererts-, mijnwerk- en staalindustrie in Oekraine. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam aan haarzelf op grond van art. 2.1 van de Geschillenregeling. Er wordt inhoudelijk verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter stelt vast dat eiseres houdster is van een merk, waaraan de domeinnaam identiek is. Nu het onderwerp van de website van verweerder gerelateerd is aan de metaalindustrie, kan bij het publiek de onterechte indruk ontstaan dat er een relatie is tussen eiser en verweerder. Niet kan worden vastgesteld, dat zijdens verweerder een recht op of legitiem belang bij de domeinnaam ontbreekt. Daarvoor zouden aanvullende feiten nodig zijn, maar het doel van geschilbeslechtingsprocedure verzet zich tegen het afwachten daarvan. Hetzelfde geldt voor het vereiste van registratie of gebruik te kwader trouw. De vordering tot overdracht van de domeinnaam wordt afgewezen.

De geschilbeslechter wijst een verzoek om repliek af. Eisers in de geschilbeslechtingsprocedure moeten er in het algemeen rekening mee houden dat er na de klacht en het verweer geen ruimte is voor verdere argumentatie en bewijsvoering. Zij moeten daarom in hun klacht zo veel mogelijk anticiperen op eventueel verweer. Eisers kunnen zich een beeld vormen van het te verwachten verweer, door voorafgaand aan een procedure een minnelijke regeling te beproeven. Zij zijn daartoe niet verplicht, maar dienen de consequentie van hun keuze om niet in contact te treden met hun wederpartij zelf te dragen. Indien eisers uitgebreid bewijs willen voeren, is een rechterlijke procedure meer aangewezen dan deze geschilbeslechtingsprocedure.


Terug