Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Monsanto Technology, LLC – BV intergroup trading

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-07-2021
Rolnummer:
NL2021-0022
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<monsantoholland.nl>
Eiser(es):
Monsanto Technology, LLC
Verweerder:
BV intergroup trading
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1417
Publicatiedatum:
30-08-2021
Kern:

Verweerder heeft opzettelijk geprobeerd internetgebruikers aan te trekken voor commercieel gewin door verwarring met de Merken te creëren.

Samenvatting

Eiser is Monsanto Technology, LLC, uit de Verenigde Staten. Eiser is een bekend agrochemisch en agrarisch biotechnologiebedrijf en is houder van verschillende handelsmerken voor MONSANTO, waaronder het EU-handelsmerk MONSANTO (hierna: Merken).

Verweerder is BV intergroup trading, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <monsantoholland.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam lijkt verwarringwekkend veel op de Merken aangezien het de term ‘‘monsanto’’ in zijn geheel bevat, naast de term ‘‘holland’’ ter verwijzing naar het land Nederland.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft gelet op het bewijsmateriaal geen legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik gemaakt van de Domeinnaam. Hij doet zich immers voor als Eiser om internetgebruikers te misleiden. De Domeinnaam is gebruikt voor fraudeleuze zaken, wat vanzelfsprekend geen aanspraak op rechten of legitieme belangen ondersteunt.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt zodat Verweerder zich kon voordoen als Eiser. Op deze manier probeerde hij internetgebruikers te misleiden. De fraudeleuze bedoelingen van Verweerder tasten de reputatie van Eiser aan en brengen transacties met bestaande en potentiële klanten in gevaar. Verder bewijs van kwade trouw blijkt uit het feit dat op de Domeinnaam soortgelijke producten worden weergegeven zoals op de officiële website van Eiser te vinden zijn. Duidelijk is dat Verweerder op de hoogte was van het bestaan van Eiser.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug