Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Moulinsart – Hergé Genootschap

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
18-02-2014
Rolnummer:
C/09/427644 / HA ZA 12-1132
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
kuifje.nl
Eiser(es):
Moulinsart
Verweerder:
Hergé Genootschap
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Merk, Proceskostenveroordeling
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-03-2014
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Moulinsart S.A., houdster van de auteursrechten op bepaalde werken van Hergé en houdster van diverse woord- en beeldmerken. Verweerder is Hergé genootschap, houdster van de domeinnamen kuifje.nl en hergegenootschap.nl. Eiseres vordert het staken en gestaakt te houden van het gebruik in de domeinnaam van het teken Kuifje of een daarmee overeenstemmend teken. Verweerder voert gemotiveerd verweer.

De rechtbank oordeelt dat het gebruik van de domeinnaam kuifje.nl door verweerder niet zonder meer inhoudt dat er sprake is van gebruik van het woord/beeldmerk van eiseres. De verschillen tussen teken en merk zijn dusdanig groot en in het oog lopend dat zonder nadere onderbouwing niet valt in te zien dat er sprake is van gebruik van het merk. Eiseres heeft onvoldoende onderbouwing aangevoerd. De vordering met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam van verweerder wordt afgewezen door de rechtbank.

De vordering wordt afgewezen.


Terug