Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[naam].com

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak:
14-06-2011
Rolnummer:
300029 / KG ZA 11-33
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[naam].com
Eiser(es):
[eiser]
Verweerder:
[gedaagde c.s.]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Persoonsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
26-08-2011
Kern:

Samenvatting

[eiser] voert als neuroloog praktijk in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Gedaagde 1 is op consult geweest bij eiser en is voorzitter en bestuurder van [gedaagde sub 2], een stichting die zich richt op het verbeteren van de situatie van slachtoffers van medische fouten. De stichting heeft eiser op een zwarte lijst gezet op de website www.[naam]org. De stichting heeft een andere website opgericht met informatie over eiser. De voorzieningenrechter heeft deze website als onrechtmatig beschouwd (vonnis van 23 juni 2010). Thans heeft de stichting een soortgelijke website [naam].com. Eiser wil dat de inhoud van de website verwijdert wordt.

Onder omstandigheden is het onrechtmatig om een domeinnaam met daarin de persoonsnaam van een ander te registreren en te gebruiken. Naar de voorzieningenrechter begrijpt voert [eiser] als een dergelijke omstandigheid aan dat zijn reputatie wordt geschaad. Het belang van [eiser] op een onbeschadigde reputatie moet worden afgewogen tegen het belang van [gedaagde c.s.] op vrijheid van meningsuiting. Dit recht kan slechts worden ingeperkt indien die beperking is voorzien bij wet en in een democratische samenleving noodzakelijk is.

Of de reputatie van [eiser] wordt geschaad, kan in het midden blijven. [eiser] verwijst weliswaar naar het vonnis van 23 juni 2010, maar in die zaak handelde het om een domeinnaam waarin de privénaam van [eiser] was opgenomen. In onderhavig geschil wordt in de domeinnaam verwezen naar de beroepsmatige aanduiding van [eiser]. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet een persoon in de uitoefening van een hoge (medische) functie ten aanzien van het openlijk uiten van kritiek meer dulden dan een privépersoon. De eventuele onrechtmatigheid van de website onder de domeinnaam is niet komen vast te staan. De voorzieningenrechter is tevens van oordeel dat de registratie en het gebruik van de domeinnaam www.[naam].com door [gedaagde] en de verwijzing naar deze domeinnaam op de website www.[naam]org niet onrechtmatig is.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van [eiser] af.


Terug