Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
15-08-2016
Rolnummer:
DNL2016-0029
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
hollandcasinoonlinespelen.nl
Eiser(es):
Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
de vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Domjur-nummer:
2016-1199
Publicatiedatum:
30-09-2016
Kern:

Eiser en Verweerder hebben al eerder een geschil gevoerd over een gelijkende domeinnaam, toen moest Verweerder de domeinnaam overdragen aan Eiser. De geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerder profiteert van de verwarring bij internetgebruikers tussen het HOLLAND CASINO merk van Eiser en de domeinnaam ‘hollandcasinoonlinespelen.nl’. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw, aangezien hij zich bewust is van het bestaan van Eiser en het merk van Eiser.

Samenvatting

Eiser is Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen, de enige vergunninghouder in Nederland voor het aanbieden van casinospelen. Eiser heeft deze vergunning sinds 1976. Daarnaast is Eiser ook eigenaar van verschillende merken met het element ‘Holland Casino’. Verweerder is [persoonsnaam] en heeft op 13 september 2015 de domeinnaam ‘hollandcasinoonlinespelen.nl’ (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. Hieraan is een website gekoppeld waarop links staan naar online casino diensten van concurrenten van Eiser. Eiser heeft Verweerder een sommatiebrief gestuurd om het gebruik van de Domeinnaam te staken. Vervolgens heeft Eiser dit geschil gestart. Eiser betoogt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merken van Eiser en dat Verweerder geen rechten heeft met betrekking tot de Domeinnaam. Verder stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. De geschillenbeslechter heeft al eerder een geschil behandeld tussen deze twee partijen en had daarin bepaald dat Verweerder de domeinnaam ‘hollandcasinoonline.nl’ moest overdragen aan Eiser. Eiser stelt dat Verweerder wegens dit geschil zich bewust is van het bestaan van Eiser. Verweerder heeft tegen deze stellingen geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met merken van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Dit is volgens de geschillenbeslechter het geval, de toevoeging ‘onlinespelen’ in de Domeinnaam is beschrijvend voor de activiteit van het online gokken. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. De geschillenbeslechter stelt vast dat de merken van Eiser voorafgaan aan de registratie van de Domeinnaam door Verweerder. Bovendien staat Verweerder niet bekend onder de Domeinnaam. Daarnaast wordt de Domeinnaam duidelijk gebruikt voor commercieel gewin, terwijl online kansspelen in Nederland verboden zijn, dit is dan ook geen legitiem gebruik. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter oordeelt dat de website internetgebruikers trekt door verwarringsgevaar tussen de merken van Eiser en de Domeinnaam. De Domeinnaam en het merk ‘HOLLAND CASINO’ stemmen namelijk verwarringwekkend overeen. Daarnaast worden via de Domeinnaam gelijk soortige producten van concurrenten van Eiser aangeboden en staat er op de ‘nieuws’ sectie van de website alleen nieuws over Eiser. Tot slot blijkt uit het vorige geschil waarbij beide partijen betrokken waren dat Verweerder zich bewust is van het bestaan van Eiser. Verweerder heeft ook niet gereageerd op de sommatiebrief van Eiser, wat verder bewijs van registratie en gebruikt te kwader trouw opgeleverd.

De vordering wordt toegewezen.


Terug