Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

NEINVER S.A. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-06-2016
Rolnummer:
DNL2016-0008
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
thestyleoutlets.nl
Eiser(es):
NEINVER S.A.
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1193
Publicatiedatum:
30-08-2016
Kern:

Het gebruik van een domeinnaam voor een protest website kan een recht op of legitiem belang kan opleveren in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Echter, het recht om kritiek te uiten strekt zich niet noodzakelijkerwijze uit tot het registreren en gebruiken van een domeinnaam die identiek is aan het merk van een derde. Verweerder kan ook uit andere domeinnamen kiezen. Er is bovendien sprake van kwade trouw.

Samenvatting

Eiser is NEINVER S.A., opgericht in 1969, en heeft als bedrijfsvoering het beheren van eigendom, voornamelijk outlet centers. Eiser beheert onder andere outlet centers onder de naam ‘The Style Outlets’ in vijf landen en is bezig met het openen van een outlet in Nederland. Verder heeft Eiser verschillende Europese merkregistraties voor het teken THE STYLE OUTLETS (hierna: het Merk) en verschillende domeinnamen geregistreerd met ‘thestyleoutlets’. Verweerder, [persoonsnaam], heeft op 10 januari 2013 de domeinnaam ‘thestyleoutlets.nl’ (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd en hieraan een website gekoppeld van het ‘Actiecomité NEE tegen The Style Outlets’. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk. Volgens Verweerder is er geen merk geregistreerd voor alleen de tekst ‘the style outlets’ zonder grafische elementen en stemmen het Merk en de Domeinnaam niet verwarringwekkend overeen. Volgens Eiser heeft Verweerder geen rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam en wordt de website alleen gebruikt om de bedrijfsvoering van Eiser te verstoren. Verweerder stelt bekend te staan onder de Domeinnaam aangezien hij het comité is dat achter de website zit. Volgens Eiser is er sprake van kwade trouw, omdat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt voor het bona fide aanbieden van goederen of diensten. Bovendien zou Verweerder volgens Eiser de Domeinnaam bewust gebruiken voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website. Echter, Verweerder stelt dat een protest website als een het bona fide aanbieden van goederen of diensten kan worden gezien, omdat de kritiek beschikbaar wordt gemaakt voor het publiek.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Dit is volgens de geschillenbeslechter het geval, de Domeinnaam omvat een belangrijk deel van het Merk, namelijk het tekstelement ‘the style outlets’. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. De geschillenbeslechter stelt voorop dat het gebruik van een domeinnaam voor een website met kritiek een recht op of legitiem belang kan opleveren in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Echter, het recht om kritiek te uiten strekt zich niet noodzakelijkerwijze uit tot het registreren en gebruiken van een domeinnaam die identiek is aan het merk van een derde. Volgens de geschillenbeslechter kan Verweerder ook voor een andere domeinnaam kiezen om zijn doeleinden te bereiken en heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter concludeert dat ook aan dit vereiste is voldaan. De casus valt niet precies onder een van de gronden van artikel 2.1 van de geschillenregeling, maar de gronden in de geschillenregeling zijn niet–limitatief. Gezien het ontbreken van een bona fide doel in de registratie en gebruik van de Domeinnaam voor de doeleinden van Verweerder, is er toch sprake van kwade trouw in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De vordering wordt toegewezen.


Terug