Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Netmerk B.V. - Snobber B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Vzgr. Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
14-10-2013
Rolnummer:
C/13/549805/KG ZA 13-1130 SP/TF
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
www.netmerk.nl
Eiser(es):
Netmerk B.V.
Verweerder:
Snobber B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
02-12-2013
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Netmerk B.V., houdster van de domeinnaam www.netmerk.com. Gedaagde is Snobber B.V., houdster van het Benelux-woordmerk NETMERK1 en de domeinnaam www.netmerk.nl. Eiseres vordert gedaagde te veroordelen tot overdracht van de laatstgenoemde domeinnaam. Aan haar vordering legt eiseres een beroep op artikel 5 Hnw en artikel 6:162 Bw ten grondslag.

De voorzieningenrechter oordeelt naar voorlopig oordeel dat van inbreuk op de handelsnaamrechten van eiseres geen sprake kan zijn aangezien niet aannemelijk is geworden dat gedaagde op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Zoals gedaagde heeft aangevoerd kan er vooralsnog vanuit worden gegaan dat zij de term Netmerk(.nl) slechts gebruikt ter aanduiding van een door haar nog verder te ontwikkelen project. Aannemelijk is dat zij de domeinnaam heeft geregistreerd om haar project Netmerk(.nl) een onafhankelijk platform te geven. Vooralsnog kan niet worden aangenomen dat gedaagde een winstoogmerk heeft met dit project en dat door haar commerciële diensten worden geleverd. Het enkele feit dat gedaagde met het aanbieden van een index - voor merken onder de naam Netmerk(.nl) – interesse wil opwekken van bedrijven en haar kennis op dat terrein wil tonen is in dit verband onvoldoende. Overigens is gebleken dat het project nog in ontwikkeling is en de raadpleegfunctie nog niet actief is zodat ook om die reden niet van bedrijfsmatig gebruik kan worden gesproken.

Gedaagde zou volgens eiseres onrechtmatig handelen door het betreffende domein eerst door te linken naar een website van een aan haar gelieerde concurrent, www.searchkings.nl. Vaststaat dat het doorlinken naar de website www.searchkings.nl al geruime tijd is gestaakt en het doorlinken daarom niet meer als onrechtmatig kan worden bestempeld. Tevens acht de voorzieningenrechter het naar voorlopig oordeel niet aannemelijk dat gedaagde kwade bijbedoelingen heeft gehad met het doorlinken van haar domeinnaam naar de website www.searchkings.nl.

Evenmin heeft gedaagde naar voorlopig oordeel de domeinnaam te kwader trouw laten registreren. Gedaagde wilde immers een domeinnaam die goed zou aansluiten bij haar project en niet is gebleken dat gedaagde de domeinnaam heeft geregistreerd om eiseres dwars te zitten.

Ten slotte heeft eiseres aangevoerd dat gedaagde onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door met gebruik van de term netmerk(.nl) bewust verwarring te creëren om potentiële klanten van eiseres weg te lokken. De voorzieningenrechter oordeelt naar voorlopig oordeel dat geen sprake is van verwarringsgevaar aangezien eiseres en gedaagde geen concurrerende producten aanbieden. De gevraagde voorziening wordt geweigerd.


Terug