Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

NEWFYSIC B.V. – [X]

Procedure:
kantonprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
12-04-2019
Rolnummer:
CV EXPL 18-10168
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2806
Domeinnaam:
NL URL [naam Verweerders]
Eiser(es):
NEWFYSIC B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Contractuele geschillen, Executiegeschil
Domjur-nummer:
2019-1330
Publicatiedatum:
29-05-2019
Kern:

Eiser en Verweerders hadden een onthoudingsverklaring gesloten waarin werd erkend dat alle rechten op de naam NEW FYSIC exclusief aan Eiser toebehoren. Eiser is tevens houder van een Domeinnaam met daarin de handelsnaam van Verweerders. Bij uitspraak van de Geschillenbeslechter is besloten dat de Domeinnaam overgedragen moest worden aan Verweerders. Eiser vordert nu een verklaring voor recht dat uitsluitend Eiser gerechtigd is tot registratie en gebruik van de Domeinnaam in kwestie. De kantonrechter stelt dat het in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is om de Domeinnaam, tegen de beslissing van de Geschillenrechter in, bij Eiser te laten rusten. De vordering wordt afgewezen.

Samenvatting

Eiser in conventie en verweerder in reconventie is NEWFYSIC B.V. Eiser voert een onderneming die zich bezighoudt met de exploitatie van een afslankmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van coaching, begeleiding en verkoop van voedingssupplementen. 

Verweerders in conventie en eisers in reconventie zijn [X] VOF en haar vennoten. Verweerders houden zich eveneens bezig met de exploitatie van een afslankmethode waarvan de begeleiding en de verkoop van voedingssupplementen deel uitmaken. 

In 2010 is tussen partijen een geschil ontstaan na registratie van en gebruik door Verweerders van de domeinnaam <NL URL naam Verweerders> (hierna: Domeinnaam) die doorverwees naar de website van Verweerders. Om het geschil te beslechten hebben partijen een onthoudingsverklaring gesloten waarin, onder meer, staat dat Verweerders erkennen dat alle rechten op de naam NEW FYSIC, als handelsnaam en als merknaam, exclusief aan Eiser toebehoren. Verweerders hebben hierbij uiterlijk voor 1 oktober 2015 de Domeinnaam aan Eiser moeten overdragen. 

In 2017 hebben Verweerders de onthoudingsverklaring geschonden. Dit is bevestigd bij vonnis door de voorzieningenrechter. Verweerders hebben vervolgens een procedure aanhangig gemaakt bij de WIPO Arbitration and Mediation Center met als doel de overdracht van de Domeinnaam door Eiser aan Verweerders. In de uitspraak van 4 april 2018 heeft de Geschillenbeslechter bevolen dat de domeinnaamhouder van de Domeinnaam wordt gewijzigd van Eiser naar Verweerders, mede nu in de Domeinnaam de handelsnaam van Verweerders is opgenomen. 

Eiser vordert nu Verweerders hoofdelijk te veroordelen tot naleving van de afspraken uit de onthoudingsverklaring en voor recht te verklaren dat uitsluitend Eiser is gerechtigd tot de registratie van de Domeinnaam in kwestie. Verweerders vorderen als eis in reconventie dat Eiser wordt veroordeeld om de Domeinnaam aan Verweerders over te dragen. 

Met betrekking tot de Domeinnaam oordeelt de kantonrechter als volgt. Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Als uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe verplicht is. Nu in het onderhavige geval de Geschillenregeling is doorlopen, zal in dit geval worden beoordeeld of de beslissing van de Geschillenrechter al dan niet dient te worden uitgevoerd. De Geschillenbeslechter heeft in het onderhavige geval op een weloverwogen wijze de wijziging van de domeinnaamhouder aanbevolen. De kantonrechter stelt dat het in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is om de Domeinnaam, tegen de beslissing van de Geschillenbeslechter in, bij Eiser te laten rusten. Conclusie, ieder gebruik van de Domeinnaam door Eiser zal onrechtmatig zijn tegenover Verweerders.  

De vordering van Eiser met betrekking tot de Domeinnaam wordt afgewezen. 

Gerelateerde uitspraken


Terug