Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

NL Unlimited – Gedaagde

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak:
21-01-2011
Rolnummer:
204998 / HA ZA 10-1719
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
agenda.nl
Eiser(es):
NL Unlimited
Verweerder:
[gedaagde]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-06-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is NL Unlimited en houdt zich sinds 2003 bezig met het publiceren van uitgaansinformatie en verstrekt via de domeinnaam agenda.nl vrijetijdsinformatie aan internetbezoekers. NL Unlimited heeft naast haar bedrijfsnaam ook agenda.nl als handelsnaam ingeschreven. Gedaagde verstrekt via de domeinnaam theagenda.nl vrijetijdsinformatie aan internetbezoekers en ‘The Agenda’ is één van diens handelsnamen. Gedaagde heeft in een kort geding geëist dat NL Unlimited iedere inbreuk op zijn handelsnaam theagenda.nl staakt en gestaakt houdt en de domeinnaam agenda.nl aan hem overdraagt. Deze vordering is toegewezen, gedaagde heeft echter nagelaten om binnen zes maanden na het vonnis in kort geding een eis in de hoofdzaak in te stellen. NL Unlimited vordert een verklaring van recht dat zij met haar domeinnamen niet in strijd handelt met de handelsnaamrechten van gedaagde.

De rechtbank stelt dat de enkele inschrijving van de naam agenda.nl in het handelsregister nog niet de kwalificatie handelsnaam kan rechtvaardigen. Bepalend is of, rekening houdend met de perceptie van het publiek, de domeinnaamhouder onder de benaming van de gebruikte domeinnaam op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Daar de naam agenda.nl meerdere malen prominent wordt afgebeeld op de website agenda.nl, valt niet uit te sluiten dat het publiek zal denken dat zij van doen heeft met een internetonderneming die zich presenteert onder de naam agenda.nl.

De stelling van NL Unlimited dat agenda.nl een oudere handelsnaam is dan theagenda.nl is onvoldoende onderbouwd. Niet duidelijk is of agenda.nl tussen 1995 en 2002 als handelsnaam (zoals hierboven beschreven) is gebruikt.

Op basis van de handelsnaam theagenda.nl kan niet zonder meer worden opgetreden tegen élk gebruik van een domeinnaam of handelsnaam met de aanduiding agenda, zeker niet als het om gebruik in beschrijvende zin gaat. De handelsnamen ‘theagenda.nl’, en ‘agenda.nl’ zijn echter, juist door de toevoeging ‘.nl’, beide niet geheel beschrijvend. Dat de handelsnamen gedeeltelijk beschrijvend zijn, betekent niet dat gedaagde met zijn handelsnaam theagenda.nl niet kan optreden tegen de handelsnaam agenda.nl. Op grond van artikel 5 Hnw is optreden tegen het gebruik van de handelsnaam agenda.nl wel mogelijk, omdat gevaar bestaat voor verwarring bij het internetpubliek. Beide domeinnamen stemmen in aanzienlijke mate overeen, bovendien is de aard van de bedrijfsactiviteiten gelijksoortig en worden diensten in heel Nederland aangeboden.

De rechtbank wijst de gevorderde verklaring voor recht niet toe en beveelt NL Unlimited de inbreuk op de handelsnaam van gedaagde te staken en gestaakt te houden.


Terug