Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Noatum Holdings S.L.U. and Noatum Logistics Netherlands B.V. – WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
08-03-2021
Rolnummer:
DNL2020-0057
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<noatumbvlogistics.nl>
Eiser(es):
Noatum Holdings S.L.U. and Noatum Logistics Netherlands B.V.
Verweerder:
WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / [X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1400
Publicatiedatum:
26-04-2021
Kern:

De Domeinnaam is geregistreerd door Verweerder met de bedoeling om zich voor te doen als Eiser. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eisers zijn Noatum Holdings S.L.U., uit Spanje (Eiser 1) en Noatum Logistics Netherlands B.V., uit Nederland (Eiser 2). Eisers maken deel uit van een groep die transport en logistieke diensten levert. Eiser 1 is houder van verschillende merken voor NOATUM, waaronder het handelsmerk (hierna: Merk).

Verweerder is WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc., uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <noatumbvlogistics.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Vastgesteld wordt dat Eiser 1 rechten heeft met betrekking tot het Merk. De Domeinnaam omvat de Merken in het geheel en voegt hieraan ‘‘bvlogistics’’ aan toe. Het panel komt tot de conclusie dat de Domeinnaam toch verwarringwekkend veel overeenstemt met het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder maakt geen legitiem of eerlijk gebruik van de Domeinnaam. Internetgebruikers worden misleid, aangezien Verweerder zich op de website van de Domeinnaam voordoet als Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Domeinnaam is geregistreerd en wordt gebruikt door Verweerder om zich voor te doen als Eiser 2. Verweerder heeft de intentie om internetgebruikers te misleiden, want het bedrijfsadres van Eiser 2 is geplaatst met een andere (onjuiste) telefoonnummer en e-mailadres. Hiermee wordt de reputatie van Eisers aangetast. Het is duidelijk dat Verweerder volledig op de hoogte was van het bestaan van Eisers.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug