Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Nomenta Industries International B.V. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
13-03-2021
Rolnummer:
DNL2020-0052
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<kooduu.nl>
Eiser(es):
Nomenta Industries International B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1398
Publicatiedatum:
26-04-2021
Kern:

Verweerder gebruikt de Domeinnaam niet voor legitieme niet-commerciële doeleinden en heeft ook geen toestemming om de Domeinnaam te gebruiken. Verweerder maakt gebruikt van de verwarring die kan ontstaan tussen de Merk en de Domeinnaam, waardoor er te kwader trouw wordt gehandeld.

Samenvatting

Eiser is Nomenta Industries International B.V., uit Nederland. Eiser is houder van het Uniemerk KOODUU (hierna: Merk).

Verweerder is [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <kooduu.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat het Merk in zijn geheel, zonder enige toevoegingen, waardoor het identiek is aan het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Onbestreden is aangevoerd dat Verweerder zelf geen naam voert die gelijk is aan of overeenstemt met de Domeinnaam. Ook is onbetwist dat Verweerder geen toestemming had om de Domeinnaam te gebruiken. Ten slotte is niet gebleken dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder dat daarbij consumenten op misleidende wijze aangetrokken worden uit winstoogmerk.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Eiser heeft onbetwist gesteld dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd toen Eiser het Merk gebruikte voor zijn product, in de wetenschap dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk. Verweerder gebruikt de Domeinnaam om commercieel voordeel te halen gebruikmakend van de verwarring die kan ontstaan met het Merk. Voorts is onbetwist dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om de activiteiten van Eiser te verstoren.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug