Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Nordson Corporation – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
19-04-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2017-0067
Domeinnaam:
nordsonproblue.nl
Eiser(es):
Nordson Corporation
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1277
Publicatiedatum:
26-09-2018
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder zijn verwarringswekkend overeenstemmend met Merken van Eiser. De combinatie van Merken van Eiser in Domeinnaam draagt bij aan verwarringswekkend karakter. Verweerder heeft minimale eisen voor bona fide aanbieden van goederen of services niet vervult en registratie en gebruik te kwader trouw vastgesteld.

Samenvatting

Eiser is Nordson Corporation, een multinational uit Ohio Verenigde Staten. Eiser is sinds 1954 actief en kent bekendheid voor haar producten onder de merken NORDSON en PROBLUE (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit Baarn, Nederland. Verweerder is domeinnaamhouder van <nordsonproblue.nl> (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam linkt door naar een website “www.hotmeltservice” welke de naam “Hotmelt Service” toont (hierna: Website).

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend Overeenstemmend). De Geschillenbeslechter acht de Domeinnaam verwarringswekkend overeenstemmend met de Merken toebehorende aan Eiser. De combinatie van de Merken draagt niet bij aan het onderscheiden van de Domeinnaam van de Merken. Sterker nog, volgens de Geschillenbeslechter draagt de combinatie van Merken bij aan de verwarringswekkende gelijkenis.[1]

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang). De Eiser heeft prima facie aangetoond dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft met betrekking tot de Domeinnaam. Zo is Verweerder niet bekend onder de naam zoals gevoerd in de Domeinnaam en heeft Verweerder geen autorisatie om de Merken van Eiser te gebruiken. Verweerder heeft de minimale eisen voor het bona fide aanbieden van goederen of services niet vervuld.

Ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is volgens de Geschillenbeslechter voldaan (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw). Volgens de Geschillenbeslechter heeft Verweerder de Domeinnaam gebruikt met de intentie om internetgebruiker aan te trekken voor commercieel gewin. Door het gebruiken van Merken in de Domeinnaam is er de mogelijkheid tot verwarring tot stand gekomen, waardoor internetgebruikers kunnen geloven dat Verweerder op een manier verbonden is aan Eiser. De Geschillenbeslechter heeft ook de inhoud van de website waarnaar de Domeinnaam verwijst in aanmerking genomen, evenals de timing van de wijzingen daarin.

De vordering van Eiser wordt toegewezen; Domeinnaam moet worden overgedragen aan Eiser.[1] Aktiebolaget Electrolux v. 2220 Internet Coordinator, WIPO Case no. D2005-1184


Terug