Zoek een uitspraak

Norilsk Nickel

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
12-07-2017
Rolnummer:
DNL2017-0023
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
norilsknickellogistics.nl
Eiser(es):
Norilsk Nickel Australian Holdings B.V.
Verweerder:
Norilsk Nickel
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Merk
Domjur-nummer:
2017-1257
Publicatiedatum:
04-10-2017
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met handelsnaam Eiser. Geen toestemming voor gebruik van het merk. Verweerder stuurt spookfacturen waardoor derden schade lijden. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Norilsk Nickel Australian Holdings B.V. uit Den Haag en is onderdeel van de Russische Norilsk Nickel groep. Eiser is actief in de mijnbouw en de metallurgie. Volgens het handelsregister is hij actief in de handel in eigen onroerend goed, in specialistische zakelijke dienstverlening en als financiële holding.

Verweerder is Norilsk Nickel uit Rotterdam en heeft de betwiste domeinnaam norilsknickellogistics.nl op 10 september 2016 geregistreerd. Deze domeinnaam is gekoppeld aan een website die de indruk wekt een officiële website van de Norilsk Nickel groep te zijn, terwijl dit niet het geval is. Zo wordt het woord en beeldmerk NORILSK NICKEL gebruikt en worden facturen gestuurd met e-mailadressen die eindigen op @norilsknickellogistics.nl.

Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). Eiser heeft aangetoond dat Verweerder een domeinnaam hanteert die vrijwel identiek is aan de handelsnaam van Eiser. De toevoeging van het beschrijvende woord ‘logistics’ is onvoldoende om gevaar voor verwarring weg te nemen. Gezien Eiser geen houder is van het merk, wordt deze bij de beoordeling buiten beschouwing gelaten. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de handelsnaam van Eiser.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiser heeft onbetwist gesteld dat verweerder geen rechten heeft op de handelsnaam en er geen relatie bestaat tussen de twee partijen. Eiser heeft geen toestemming gegeven en er is geen andere Norilsk Nickel in Nederland dan Eiser.  Om deze redenen oordeelt de geschillenbeslechter dat verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder ontplooit malafide activiteiten in de vorm van het sturen van spookfacturen aan derden uit naam van Norilsk Nickel Logistics B.V. de ontvangers worden vervolgens verzocht om te betalen voor diensten die zij niet hebben afgenomen. Ook al kan Eiser zich in deze procedure niet beroepen op rechten verbonden aan het merk, geeft het gebruik van het merk door Verweerder op de spookfacturen wel een indicatie van gebruik te kwader trouw. Verder is de domeinnaam doorgelinkt naar een website waar informatie over een niet langer bestaande Norilsk Nickel vennootschap op staat. Bovendien is het aannemelijk dat derden schade hebben geleden doordat zij d.m.v. de spookfacturen betalingen hebben gedaan waarvan verweerder wist dat die hem niet toekwamen. Er is aldus sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug