Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Novartis AG – YXP Li

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
19-10-2020
Rolnummer:
DNL2020-0037
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<novartispharma.nl>
Eiser(es):
Novartis AG
Verweerder:
YXP Li
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1390
Publicatiedatum:
23-02-2021
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Uit de omstandigheden blijkt dat hij op de hoogte was of had moeten zijn van de activiteiten van Eiser.

Samenvatting

Eiser is Novartis AG, uit Zwitserland. Het bedrijf produceert en verkoopt wereldwijd geneesmiddelen. Eiser is houder van verschillende woordmerken voor NOVARTIS, waaronder het Benelux handelsmerk (hierna: Merken).

Verweerder is YXP Li, uit China. Verweerder heeft de domeinnaam <novartispharma.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat de Merken in het geheel. De toevoeging van de beschrijvende term ‘‘pharma’’ en de landcode ‘‘.nl’’ verhindert niet dat er verwarrendwekkende overeenstemming wordt bevonden.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen toestemming gekregen van Eiser om de Merken te gebruiken. Ook is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. Daarnaast heeft hij geen band met Eiser en zijn er geen rechten verworven op de Domeinnaam. Aangezien de Domeinnaam niet is omgezet naar een actieve website, is er geen bewijs dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor een bona fide aanbod van goederen en diensten. Tevens kan een legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik, van de Domeinnaam hiermee niet worden aangetoond.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het feit dat Verweerder de Domeinnaam passief aanhoudt staat niet in de weg aan het vinden van kwade trouw. Daartoe acht de Geschillenbeslechter onder andere de volgende omstandigheden indicatief: Verweerder was of had op de hoogte moeten zijn van de rechten van Eiser op het moment van registratie. Dit brengt mee dat Verweerder niet kan beweren dat hij ‘per ongeluk’ een domeinnaam heeft geregistreerd die toevallig overeenkomt met de Merken. Meewegend is ook het feit dat een reactie van Verweerder in de procedure uitbleef. Ten slotte heeft Verweerder niet gereageerd op de sommatiebrief van Eiser en is zijn identiteit nooit onthuld.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug