Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Novomatic AG – [Persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-08-2015
Rolnummer:
DNL2015-0026
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
novomatic-casino.nl
Eiser(es):
Novomatic AG
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Beschrijvende domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1150
Publicatiedatum:
01-10-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam novomatic-casino.nl van [persoonsnaam] aan Novomatic AG, omdat de domeinnaam bewust wordt gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website bij internetgebruikers.

Samenvatting

Eiser is Novomatic AG, een internationaal actief bedrijf in de gaming industrie die casino’s wereldwijd voorziet van machines en tevens diensten verleend op de online gaming en entertainment markt. Eiser is houder van diverse merkregistraties voor het merk NOVOMATIC. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnaam novomatic-casino.nl. Verweerder heeft aangegeven te willen meewerken aan de overdracht van de domeinnaam. Partijen zijn echter onderling niet tot een overeenkomst gekomen. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft inhoudelijk geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam novomatic-casino.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, want de domeinnaam is identiek aan de merken van eiser. De toevoeging van de beschrijvende term ‘casino’ en een hyphen doen daar niet aan af.

Vervolgens dient eiser prima facie aannemelijk te maken dat verweerder geen recht op of belang bij de domeinnaam heeft. Het woord ‘novomatic’ heeft geen betekenis in de Nederlandse taal. Het lijkt erop dat verweerder deze domeinnaam primair heeft gekozen om de indruk te wekken dat verweerder of een onderdeel is van de organisatie van eiser, of op de een of andere manier geautoriseerd is door eiser, terwijl van beide gevallen geen sprake is. De geschillenbeslechter stelt dan ook vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft. De domeinnaam is meer dan twintig jaar later geregistreerd en aan de domeinnaam is slechts de beschrijvende term ‘casino’ toegevoegd, wat tevens een beschrijving is van de aangeboden diensten door eiser. De domeinnaam wordt door verweerder bewust gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website bij internetgebruikers.

De vordering wordt toegewezen.


Terug