Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Oiltanking Amsterdam B.V. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
27-11-2019
Rolnummer:
DNL2019-0042
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
oiltankinglogistic.nl, oiltankinglogistics.nl
Eiser(es):
Oiltanking Amsterdam B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1355
Publicatiedatum:
31-12-2019
Kern:

De betreffende domeinnamen zijn gekoppeld aan een website waarop de handelsnaam en de merken van eiser worden weergegeven. Het e-mailadres van eiser wordt weergegeven onder de contactgegevens op de website en bovendien wordt het e-mailadres gebruikt door verweerder om zich voor te doen als eiser. Daarnaast zijn de domeinnamen betrokken bij oplichtingsactiviteiten en zijn zij opgenomen op een zwarte lijst. Kortom, registratie en gebruik te kwader trouw van de betreffende domeinnamen.

Samenvatting

Eiser is Oiltanking Amsterdam B.V., uit Nederland. Eiser is een onafhankelijke exploitant in 24 landen van tankterminals voor aardolieproducten, chemicaliën en gas onder de naam ‘Oiltanking’. Eiser is wereldwijd houder van verschillende merkregistraties met daarin verwerkt het bestanddeel OILTANKING (hierna: Merken). 

Verweerder is [X], uit Nigeria. Verweerder heeft de domeinnamen <oiltankinglogistic.nl> en <oiltankinglogistics.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnamen). De domeinnamen zijn gekoppeld aan een website waarop de handelsnaam en de Merken van Eiser worden weergegeven. De website vermeldt dat deze eigendom is van Oiltanking Amsterdam en het e-mailadres van Eiser wordt weergegeven onder de contactgegevens op de website. Dit e-mailadres wordt gebruikt om e-mails te versturen, waarin vermeende afspraken namens Eiser worden bevestigd. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat deze door Eiser zijn verzonden. Daarnaast heeft Eiser vernomen dat de Domeinnamen betrokken zijn bij oplichtingsactiviteiten en op een zwarte lijst staan met websites die te maken hebben met de verkoop van niet-bestaande opslagcapaciteiten, grondstoffen- en materiaalvoorraden in terminals in het Rotterdamse havengebied (zo genoemde ‘storage spoofing’).

Eiser vordert overdracht van de Domeinnamen op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnamen lijken verwarrend veel op de Merken van Eiser omdat zij het merk OILTANKING in zijn geheel bevatten. De toevoeging van andere termen, en in dit geval de beschrijvende term ‘logistiek’, voorkomt niet dat er een verwarrende gelijkenis wordt vastgesteld. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Het gebruik op de website van zowel de handelsnaam als de Merken van Eiser en de valse contactgegevens kwalificeert niet als een bona fide aanbod van goederen of diensten in de zin van artikel 3.1 (a) van de Regeling.  

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder de Domeinnamen heeft geregistreerd en gebruikt om zich voor te doen als Eiser en om internetgebruikers te verwarren. Kortom, registratie en gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnamen zullen worden overgedragen aan Eiser. 


Terug