Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Oishii – Oishii Gastro Events bvba

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Breda
Datum uitspraak:
05-06-2012
Rolnummer:
240811 / HA ZA 11-1374
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
oishii.be en oishiihasselt.be
Eiser(es):
Oishii
Verweerder:
Oishii Gastro Events bvba
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Bevoegdheid, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
30-07-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres is houder van het Beneluxmerk OISHII. Gedaagde is het Belgische OISHII Gastro Events (OGE) en gebruikt de domeinnamen oishii.be en oishiihasselt.be. Eiseres vordert dat gedaagde de inbreuk op haar merkrechten, door het gebruik van genoemde domeinnamen, staakt en gestaakt houdt.

De rechtbank stelt vast dat er ingevolge artikel 4.6 lid 1 BVIE drie limitatieve gronden zijn op grond waarvan een rechtbank zich bevoegd mag achten: de woonplaats van gedaagde (1), de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd (2) en de plaats die partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen (3). Als uitgangspunt geldt dat het gebruik van een merkenrechtelijk beschermd teken op een website niet reeds in ieder land waarin dat merk beschermd is een onrechtmatige daad oplevert, op de grond dat de website vanuit dat land te raadplegen is. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. De Hoge Raad acht daarbij van belang dat de website blijkens haar inrichting mede is gericht op potentiële deelnemers in Nederland. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden, zoals het top-level domain van de internetadressen (een organisatorisch of een geografisch domein), de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuze mogelijkheden die de websites bieden en (andere) verwijzingen op de websites naar (een) bepaald(e) landen (Vitra/Classic Design, Gerechtshof ’s-Gravenhage 20 maart 2008).

De websites van OGE voldoen niet aan de hiervoor genoemde nadere voorwaarden. De website www.oishii.be linkt door naar de vestiging van OGE te Aken. Gesteld noch gebleken is dat deze site zich richt tot het Nederlands publiek. De domeinnaam www.oishiihasselt.be linkt door naar de website van de vestiging van OGE te Hasselt. Niet alleen het woord “Hasselt”, maar ook het .be toplevel in de domeinnaam ondersteunt de stelling van OGE dat zij zich met deze website richt tot het Belgische publiek. De verdere inhoud van de website van OGE, meer speciaal de daarop vermelde links van partners die zich eveneens op de Belgische markt richten, is een aanwijzing dat de website zich niet mede richt tot het Nederlandse, maar veeleer tot het Belgische publiek.

Dat bij een zoekopdracht naar het woord OISHII op google.nl als resultaat eerst www.oishii.be en www.oishii.de verschijnt en daarna www.oishiirestaurant.nl is het gevolg van de inkoop door OGE van de Google Adwords “Oishii” en “Hasselt”. Dit is echter niet een aanwijzing dat OGE zich specifiek op Nederland richt, aangezien beide websites linken naar de Duitse vestiging van OGE in Aken.

De rechtbank verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen van Oishii kennis te nemen.


Terug