Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Omnicom - Ane B.V.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
18-01-2005
Rolnummer:
278478 / H 03.3128 (ES)
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
ddb.nl
Eiser(es):
Omnicom International Holdings Inc., Result DDB B.V.
Verweerder:
Ane B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Misbruik van bevoegdheid, Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
2005-232
Publicatiedatum:
27-10-2005
Kern:

Samenvatting

Domeinnaam ddb.nl is in 1996 door gedaagde geregistreerd ten behoeve van een internetsite voor bedrijven uit de Bommelerwaard. Dit gebruik is tussen december 2000 en juni 2003 gestaakt. Nadat eiseressen interesse toonden in de domeinnaam is het gebruik hervat en heeft gedaagde ddb.nl als merk geregistreerd. Omnicom en Result DDB (eiseressen) beroepen zich in de eerste plaats op hun merkenrechten van artikel 13 A lid 1 sub b, sub c en/of d van de Benelux Merkenwet (BMW). Dat de domeinnaam ddb.nl te huur is aangeboden, is onvoldoende om te kunnen spreken van daadwerkelijk gebruik van de domeinnaam voor diensten die soortgelijk zijn aan reclamediensten. Het beroep op artikel 13 A lid 1 sub b BMW slaagt daarom niet. Door Vermaat en Ane B.V. (gedaagden) is de domeinnaam gebruikt voor niet-soortgelijke diensten in de zin van art. 13 A lid 1 sub c BMW. Eiseressen hebben echter onvoldoende onderbouwd dat, ondanks de verschillende terreinen waarop partijen actief zijn, gedaagden door het gebruik van de domeinnaam ddb.nl ongerechtvaardigd voordeel zouden kunnen trekken uit of afbreuk zouden kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van hun merk DDB. De vordering op basis van de merkenrechten van eiseressen is derhalve niet toewijsbaar. Gezien de verschillen in aangeboden diensten, het regionale opereren van gedaagden op een behoorlijke afstand van het kantoor van Result DDB, het feit dat door gedaagden voldoende is aangevoerd dat ddb.nl niet als handelsnaam is gebruikt en bovendien niet is gesteld of gebleken dat in de afgelopen jaren daadwerkelijk ooit sprake van verwarring is geweest, kan ook voorzover de vordering is gebaseerd op de handelsnaamrechten van eiseressen (art. 5 en 5a Handelsnaamwet), deze niet worden toegewezen. Gedaagden hebben pas na de door eiseressen getoonde belangstelling het gebruik van de domeinnaam hervat en hebben toen ook die naam als merk gedeponeerd. Volgens eiseressen zou dit een onrechtmatige daad of misbruik van recht opleveren. Hoewel dit aanwijzingen zijn in die richting, is de rechter van mening dat het onvoldoende is om de vordering te laten slagen. Dit kan anders zijn indien gedaagden, ondanks een reƫel bod van de eiseressen, zouden weigeren de domeinnaam ddb.nl aan hen te verkopen. Van een dergelijk redelijk bod was geen sprake.


Terug