Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Oom Holding N.V. – Diamond Point Enterprises Ltd

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-01-2012
Rolnummer:
DNL2011-0076
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
oomsverzekeringen.nl
Eiser(es):
Oom Holding N.V.
Verweerder:
Diamond Point Enterprises Ltd
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Typefout-domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
23-02-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres is OOM Holding, een verzekeringsmaatschappij en rechthebbende op het Benelux-merk OOM VERZEKERINGEN. Verweerder, Diamond Point Enterprises Ltd, heeft de domeinnaam oomsverzekeringen.nl geregistreerd. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt dat er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam en het merk van eiseres. Volgens de geschillenbeslechter is dit een duidelijk geval van “typosquatting”, aangezien er slechts één letter aan het merk is toegevoegd.

Niet is gebleken dat verweerder een recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Er worden niet bona fide goederen of diensten aangeboden via de onderliggende website.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam wordt gebruikt om winst te genereren door verwarring te zaaien bij internetbezoekers en hen zo naar de website te lokken. De domeinnaam wordt daarom te kwader trouw gebruikt.

De geschillenbeslechter stelt dat aan alle vereisten van artikel 2.1 van de Geschillenregeling is voldaan en beveelt overdracht van de domeinnaam.


Terug