Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Ortho King – Voxel Works

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak:
12-10-2010
Rolnummer:
202180 / HA ZA 09-2577
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
orthoking.com
Eiser(es):
Ortho King Europe b.v.
Verweerder:
Voxel Works s.l.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Bevoegdheid
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
22-02-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser [C] en verweerder [Y] zijn een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van software en apparatuur voor het ontwerp op afstand van orthopedische producten en de fabricage daarvan. De software zou worden ontwikkeld door [Y] c.s. in Spanje. Eisers, Ortho Kings c.s., verwijten [Y] c.s. dat zij hun verplichtingen niet nakomen en onrechtmatig handelen jegens Ortho King. Ortho King c.s. verwijten [Y] c.s. voorts dat zij de domeinnaam orthoking.com hebben geregistreerd en aldus inbreuk maken op de handelsnaamrechten van Ortho King.

Ortho Kings c.s. vorderen dat [Y] c.s. zich onthouden van het gebruik van/geregistreerd houden van een domeinnaam en/of handelsnaam identiek aan of gelijkend op de merk- handels- en domeinnaam “Ortho King”.

[Y] c.s. vorderen dat de rechter zich onbevoegd verklaart, aangezien [Y] c.s. hun werkzaamheden dienden te leveren vanuit Spanje. Gelet op artikel 5 EEX-Verordening (EEX-Vo) is derhalve de Spaanse rechter bevoegd om kennis te nemen van deze vordering.

De rechtbank verklaart zich ten aanzien van het overgrote deel van de vorderingen onbevoegd. Onduidelijk is of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk. Voor zover het een Benelux-merk betreft is de rechtbank niet bevoegd, omdat ingevolge artikel 4.6. Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken wordt bepaald door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Aangezien gedaagde in Spanje woont en de plaats niet bepaald kan worden, is niet deze rechtbank, maar de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd (voor zover de vordering is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk).

Voor zover de vordering is gebaseerd op de (Nederlandse) Handelsnaamwet geldt dat de Handelsnaamwet geen bijzondere bevoegdheidsbepaling kent. Derhalve geldt de hoofdregel dat de gedaagde dient te worden opgeroepen voor de rechter van zijn woonplaats. Een en ander betekent dat de rechtbank ook ten aanzien van dit onderdeel niet bevoegd is daarvan kennis te nemen.

De rechtbank verwijst de zaak naar de rol.


Terug