Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Oto Nijkerk - Otoplus

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak:
09-02-2011
Rolnummer:
209932 / KG ZA 10-821
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
otoplus.nl, vakgarage-otoplus.nl
Eiser(es):
Oto Nijkerk B.V.
Verweerder:
Otoplus B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
29-03-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Oto Nijkerk, een garagebedrijf in Nijkerk. Gedaagde is eveneens een garagebedrijf in Nijkerk en heeft de domeinnamen otoplus.nl en vakgarage-otoplus.nl geregistreerd. Oto Nijkerk vordert het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam Oto evenals van de genoemde domeinnamen.

Behoudens enerzijds het woord 'Nijkerk' en anderzijds de toevoeging 'plus' is het dominerende en kenmerkende deel van beide handelsnamen ('Oto') identiek. Weliswaar heeft het woord 'Oto' in grote mate een beschrijvend karakter, maar desondanks heeft de handelsnaam Oto Nijkerk onderscheidend vermogen. Aan het onderscheidend vermogen van de handelsnaam mogen immers geen al te strenge eisen worden gesteld. Originele samenvoegingen van beschrijvende woorden kunnen onderscheidend zijn.

In aanmerking genomen de geringe mate waarin de handelsnamen Otoplus en Vakgarage Otoplus afwijken van de handelsnaam Oto Nijkerk, de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, oordeelt de voorzieningenrechter dat in voldoende mate aannemelijk is dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Oto Nijkerk en Otoplus. Dit leidt tot de conclusie dat Otoplus haar handelsnamen voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Er is sprake van gebruik van een domeinnaam als handelsnaam, als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is. In dit geval worden de domeinnamen www.otoplus.nl en www.vakgarage-otoplus.nl als handelsnaam gebruikt en is verwarring te duchten bij het publiek. Otoplus voert ook de domeinnamen in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

De voorzieningenrechter veroordeelt Otoplus om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Oto Nijkerk te staken en gestaakt te houden.


Terug