Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Overstappen.nl - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
12-09-2019
Rolnummer:
DNL2019-0014
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
easyswitchen.nl
Eiser(es):
Overstappen.nl
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2019-1343
Publicatiedatum:
31-10-2019
Kern:

De domeinnaam bestaat uit het merk van Eiser met daaraan de toevoeging ‘’en’’, waardoor het zelfstandig naamwoord ‘’easyswitch’’ verandert in het werkwoord ‘’easyswitchen’’. De Geschillenbeslechter acht de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het merk en de handelsnaam van Eiser. Het feit dat Verweerder's B.V. meerdere domeinnamen heeft die beginnen met ‘’easy’’ gevolgd door een (beschrijvende) aanduiding zorgt niet voor een recht op of legitiem belang. Bovendien stelt de Geschillenrechter vast dat, gezien de mate van bekendheid van Eiser en het feit dat de diensten van Verweerder en Eiser in dezelfde economische sector vallen, Verweerder bekend was of bekend had moeten zijn met Eiser.

Samenvatting

Eiser is Overstappen Holding B.V. uit Nederland. Eiser is rechthebbende op het woordmerk EASYSWITCH (hierna: Merk) en voert als handelsnaam ‘’EasySwitch Financiële Diensten’’. Eiser is bovendien houder van de in 2008 geregistreerde domeinnaam <easyswitch.nl> en haar dochtervennootschap is beheerder van deze website waarop diensten worden aangeboden aan particulieren die willen overstappen naar een andere energieleverancier. Hierbij wordt een vergelijking gegeven van de energieprijzen van verschillende aanbieders. 

Verweerder is [X], eveneens uit Nederland. Verweerder is statutair bestuurder van Nederlands Bespaar Platform B.V. Verweerder heeft in 2018 de domeinnaam <easyswitchen.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). Op de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam wordt vermeld dat EasySwitchen een informatietechnologiebedrijf is dat zich richt op Supply Chain Management.

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam bestaat uit het Merk met daaraan de toevoeging ‘’en’’, waardoor het zelfstandig naamwoord ‘’easyswitch’’ verandert in het werkwoord ‘’easyswitchen’’. De Geschillenbeslechter acht de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk. Bovendien stelt de Geschillenbeslechter vast dat de dochtervennootschap de handelsnaam ‘’EasySwitch.nl’’ voert en dat de Domeinnaam ook op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam EasySwitch.nl.  

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Dat ‘’switchen’’ al jarenlang jargon binnen outbound telemarketing voor energieproducten’’ zou zijn, is door Verweerder gesteld maar niet onderbouwd. Zelfs als dat het geval zou zijn, vormt dat geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Dat Verweerder's B.V. houder zou zijn van meerdere domeinnamen die beginnen met ‘’easy’’ gevolgd door een (beschrijvende) aanduiding maakt dit in het onderhavige geval niet anders. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gezien de, mede door Verweerder niet betwiste, mate van bekendheid van Eiser en de inhoud van het Verweerschrift, stelt de Geschillenbeslechter vast dat Verweerder bekend was of bekend had moeten zijn met Eiser ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. Bovendien vallen de diensten van Verweerder in dezelfde economische sector waarin ook Eiser actief is. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser. 


Terug