Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Pandora A/S – Safenet B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-05-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2018-0017
Domeinnaam:
www.pandora.nl
Eiser(es):
Pandora A/S
Verweerder:
Safenet B.V.
Resultaat procedure:
vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1289
Publicatiedatum:
30-10-2018
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder identiek aan Merk Eiser. Geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder kan niet worden vastgesteld. Registratie of gebruik te kwader trouw wordt niet voldoende onderbouwd door Eiser.

Samenvatting

Eiser is Pandora A/S uit Denemarken. Eiser is actief op het gebied van ontwerpen, produceren en verkopen van met de hand afgewerkte sieraden. De sieraden van Eiser worden in meer dan 100 landen verkocht. Eiser heeft verschillen merkenregistraties betrekking hebbende op het merk ‘Pandora’ (hierna: Merk).

Verweerder is Safenet B.V. uit Rotterdam. Verweerder heeft de domeinnaam <pandora.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). Verweerder is op 31 december 2011 uitgeschreven bij de kamer van koophandel. Uit eerdere communicatie tussen Eiser en Verweerder blijkt dat Verweerder de Domeinnaam houdt voor e-mail afhandelingen van de nog resterende gebruikers van het product of dienst “Pandora Internetcentrale”.

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling (Identiek of Verwarringswekkend Overeenstemmend) omdat het Merk van Eiser en de Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder identiek zijn.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat niet is voldaan aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Uit correspondentie tussen Eiser en Verweerder blijkt dat Verweerder de Domeinnaam en daarbij horende e-mailadressen gebruikt voor correspondentie met klanten van Verweerder. Alle omstandigheden in aanmerking nemend is het voor de Geschillenbeslechter niet vast komen te staan dat Verweerder geen recht heeft op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Met betrekking tot het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruik te Kwader Trouw) voert Eiser aan dat Verweerder de Domeinnaam enkel houdt met het doel deze tegen een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen aan Eiser. De Geschillenbeslechter oordeelt dat enkel de omstandigheid dat Verweerder de Domeinnaam te koop aanbiedt, niet voldoende is om gebruik te kwader trouw vast te stellen. Daarvoor dienen nadere omstandigheden te worden aangetoond. Het bestaan van deze aanvullende omstandigheden is door Eiser echter onvoldoende aannemelijk gemaakt.

De Geschillenbeslechter wijst de vordering van Eiser af.


Terug