Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Parfumerie Douglas Nederland B.V. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
15-12-2015
Rolnummer:
DNL2015-0066
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
dougla.nl
Eiser(es):
Parfumerie Douglas Nederland B.V.
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1181
Publicatiedatum:
23-02-2016
Kern:

De Domeinnaam, <dougla.nl>, is bewust verkeerd gespeld en Verweerder maakt gebruikt van de verwarring van de Domeinnaam met het Merk en de Handelsnaam van Parfumerie Douglas. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Samenvatting

Eiseres is Parfumerie Douglas. Zij is houder van het Merk DOUGLAS en maakt actief gebruik van de Handelsnaam Douglas. De Domeinnaam, <dougla.nl>, is door Verweerder op 31 oktober 2014 geregistreerd en is gekoppeld aan een ‘pay-per-click’ website. Eiseres stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met haar Merk en Handelsnaam en dat er sprake is van een duidelijke misspelling van het Merk en de Handelsnaam in de Domeinnaam. Verder stelt Eiseres dat Verweerder geen belang heeft bij de Domeinnaam omdat het een ‘pay-per-click’ website betreft en Verweerder de Domeinnaam te koop aanbiedt. Ook zou Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw hebben geregistreerd en gebruiken en zou er sprake zijn van typo-squatting. Verweerder heeft geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter oordeelt ten eerste dat in een geval van een duidelijke misspelling (typo-squatting) er normaal gezien sprake zal zijn van verwarringsgevaar. De Domeinnaam verschilt alleen van het Merk en de Handelsnaam door het weghalen van de letter ‘s’, de Domeinnaam stemt dan ook verwarringwekkend overeen met het Merk van Eiseres. Ten tweede oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder geen legitiem belang bij of rechten op de Domeinnaam heeft. Verweerder staat immers niet bekend onder de Domeinnaam en heeft geen rechten met betrekking tot de term ‘dougla’. Ten derde oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en met de intentie om van de verwarring met het Merk en de Handelsnaam te profiteren en internetverkeer van Eiseres naar zichzelf toe te leiden. Verweerder gebruikt de Domeinnaam voor een ‘pay-per-click’ website die zowel links naar de website van Eiseres bevat als links naar websites van concurrenten. De vordering wordt toegewezen, de Domeinnaam moet worden overgedragen.


Terug