Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Patreon, Inc. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-07-2020
Rolnummer:
DNL2020-0027
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<patreon.nl>
Eiser(es):
Patreon, Inc.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1386
Publicatiedatum:
28-01-2021
Kern:

De website van Verweerder, die de Merken van Eiser in het geheel omvat, wordt gecategoriseerd als ‘zeer riskant’. Ook heeft Verweerder al eerder Domeinnamen geregistreerd van (bekende) handelsmerken van derden. Er is een patroon van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Patreon Inc., uit de Verenigde Staten. Het is een lidmaatschapsplatform voor artiesten en hun fans.  Eiser is houder van 23 registraties voor het handelsmerk PATREON (hierna: Merken).

Verweerders zijn [X], uit China. Verweerder heeft de domeinnaam <patreon.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat namelijk de Merken van Eiser in het geheel. De toevoeging van de landcode ‘‘.nl’’ wordt door de Geschillenbeslechter buiten beschouwing gelaten.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Op basis van het bewijsmateriaal en de onbetwiste inzendingen van Eiser, volgt de conclusie dat Verweerder geen toestemming van Eiser heeft gekregen om de Merken te gebruiken als onderdeel van de Domeinnaam. Verweerder is geen geautoriseerde verkoper of distributeur van de producten van Eiser. Tevens blijkt nergens uit dat Verweerder algemeen bekend staat onder de Domeinnaam. Verweerder maakt geen legitiem of eerlijk gebruik van de Domeinnaam, omdat de Domeinnaam daarnaast nog is omgezet in een website die volgens McAfee wordt gezien als ‘zeer riskant’.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Domeinnaam, die de Merken in het geheel omvat, lijkt niet een Domeinnaam te zijn die Verweerder spontaan heeft bedacht. Verweerder had met een eenvoudige zoekopdracht op het internet kunnen achterhalen dat de Merken al gebruikt werden. Daarnaast gebruikt Verweerder de Domeinnaam voor een website die gecategoriseerd wordt als ‘zeer riskant’ gelet op de ‘schadelijke inhoud’. Ten slotte heeft Verweerder eerder andere Domeinnamen geregistreerd die (bekende) handelsmerken van derden bevatten. Hierdoor is er een patroon van te kwader trouw registratie en gebruik.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug