Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Paulusma Reizen B.V. - Yorkshire Enterprises Limited

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-11-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
paulusmareizen.nl
Eiser(es):
Paulusma Reizen B.V.
Verweerder:
Yorkshire Enterprises Limited
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018 - 1262
Publicatiedatum:
30-03-2018
Kern:

Domeinnaam is identiek aan handelsnaam Eiser. Domeinnaam wordt gebruikt om door te linken naar concurrenten van Eiser. Gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Paulusma Reizen B.V. te Drachten. Eiser is een reisbureau met een bestaansduur van meer dan 90 jaar. Eiser gebruikt de handelsnaam “Paulusma Reizen B.V.” en is houder van domeinnaam paulusma.nl. 

Verweerder is Yorkshire Enterprises Limited uit St. Johns, Antigua en Barbuda. Verweerder is houder van de domeinnaam paulusmareizen.nl. De domeinnaam is doorgelinkt naar een website welke gesponsorde links bevat van websites gerelateerd aan de activiteiten van Eiser.

Eiser vorder overdracht van domeinnaam van Verweerder naar Eiser. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam als geregistreerd door Verweerder is identiek aan de handelsnaam van Eiser omdat de domeinnaam enkel de handelsnaam van Eiser in haar volledigheid omvat.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van artikel 2.1 van de Regeling. De domeinnaam wordt door Verweerder slechts gebruikt voor het doorlinken van potentiële klanten van Eiser naar vergelijkbare aanbieders van producten zoals deze worden aangeboden door Eiser. Geen bona fide aanbod van goederen of services kan worden afgeleid uit gebruik van domeinnaam door Verweerder. Dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft, wordt door Eiser prima facie aannemelijk gemaakt en wordt door Verweerder niet betwist.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling is voldaan (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw). De omstandigheid dat de domeinnaam door is gelinkt naar vooral Duitse concurrenten van Eiser (in plaats van Nederlandse) doet hier niet aan af.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug