Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Payoneer Inc. - Quinv S.A.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-01-2020
Rolnummer:
DNL2019-0051
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
payoneer.nl
Eiser(es):
Payoneer Inc.
Verweerder:
Quinv S.A.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1361
Publicatiedatum:
28-02-2020
Kern:

Betreffende Domeinnaam is verwarringwekkend in overeenstemming met de Merken van Eiser, deze zijn namelijk volledig opgenomen in de betwiste Domeinnaam. Daarnaast wordt Domeinnaam te koop aangeboden op een website van een derde. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Payoneer Inc., uit de Verenigde Staten. Eiser is een financieel dienstverlener en is houder van onder meer het Verenigde Staten woordmerk PAYONEER en het internationale woordmerk PAYONEER voor de Europese Unie (hierna: Merken).

Verweerder is Quinv S.A., uit Luxemburg. Verweerder heeft de domeinnaam <payoneer.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De betwiste Domeinnaam is verwarringwekkend gelijkend met de Merken, gezien het feit dat deze volledig zijn opgenomen in de betwiste Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen rechten of legitiem belang in de betwiste Domeinnaam. Dit, onder meer, omdat Eiser het gebruik van de Merken of de registratie van de betwiste Domeinnaam door Verweerder niet heeft geautoriseerd. Verder gebruikt Verweerder de Domeinnaam voor een website die is voorzien van links die leiden naar websites van concurrenten van Eiser. Verweerder heeft geen reactie ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter komt tot dit oordeel, onder andere, omdat Verweerder al verschillende domeinnamen heeft geregistreerd met daarin de Merken van Eiser opgenomen. Hiervan zijn verschillende al overgedragen aan Eiser als gevolg van eerdere zaken. Bovendien wordt de Domeinnaam te koop aangeboden op een website van een derde. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug