Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

PC Hooft Groep B.V. - Heavenly Group B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-10-2017
Rolnummer:
DNL2017-0047
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
pc-uitvaart.nl, pcuitvaart.nl
Eiser(es):
PC Hooft Groep B.V.
Verweerder:
Heavenly Group B.V.
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2017-1266
Publicatiedatum:
30-01-2018
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Verweerder is concurrent van Eiser. Geregistreerd te kwader trouw met als doel financieel- en commercieel gewin te behalen.

Samenvatting

Eiser is de PC Hooft Groep B.V., een groep die een groot aantal uitvaartlocaties in eigen beheer heeft. Eiser is houder van het woord- en beeldmerk PC en het beeldmerk PC UITVAART. Dit laatste beeldmerk is nieuw, het merkdepot is op 10 maart 2017 gepubliceerd. Verweerder heeft op 26 april 2017 de domeinnamen pc-uitvaart.nl en pcuitvaart.nl geregistreerd. Aan deze domeinnamen is geen actieve website gekoppeld. Verweerder is een concurrent van Eiser die tevens gebruik maakt van de bij Eiser in beheer zijnde uitvaart faciliteiten. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De merken en de domeinnamen stemmen verwarringwekkend overeen, gezien ze beide het element ‘PC’ bevatten. Dit is het dominerende element in de Merken. De toevoeging van het beschrijvende woord ‘uitvaart maakt dit niet anders. Dit is onvoldoende om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder geen recht of toestemming heeft m.b.t. het gebruik van de merken. Er is ook geen sprake van legitiem niet-commercieel gebruik, nu Verweerder de domeinnamen niet gebruikt. Verweerder geen recht of legitiem belang heeft op de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Op basis van bovenstaande is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van de Merken toen hij houder werd van de domeinnamen. De merken worden al sinds 1981 gebruikt, Verweerder en Eiser zijn in dezelfde branche actief en Eiser is één van de grootste uitvaartondernemingen in Nederland. Verweerder heeft de Domeinnamen aan Eiser ter overname aangeboden voor een onredelijk bedrag, in combinatie met ander commercieel voordeel voor Verweerder. Dit duidt erop dat Verweerder de Domeinnamen hoofdzakelijk heeft geregistreerd of verworven om deze voor een hoger bedrag dan de registratiekosten over te dragen aan Eiser of een van diens concurrenten.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug