Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Pelican Products Inc. – Apox B.V. / Apox

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-07-2020
Rolnummer:
DNL2020-0011
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<peli-air.nl>, <peliair.nl>, <pelicancase.nl>, <pelicases.nl> en <peli- nederland.nl>
Eiser(es):
Pelican Products Inc.
Verweerder:
Apox B.V. / Apox
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1373
Publicatiedatum:
31-07-2020
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien Eiser bewijsmateriaal heeft verstrekt dat aantoont dat de betwiste Domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder.

Samenvatting

Eiser is Pelican Products Inc., uit de Verenigde Staten. Eiser is een bagageproducent die is opgericht in 1976 en wereldwijd actief is. Tevens is Eiser houder van merkregistraties in de Europese Unie, bestaande uit of bevattende de term PELI (hierna: Merken).

Verweerder is Apox B.V. / Apox, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnamen <peli-air.nl>, <peliair.nl>, <pelicancase.nl>, <pelicases.nl>, and <peli- nederland.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnamen).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  Nu verweerder merken in hun geheel heeft overgenomen en slechts de termen “air”, “can”, “cases”, en “nederland” toegevoegd.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Dit onder andere omdat er niet wordt voldaan aan het tweede Oki-Data criterium “de verweerder mag alleen die goederen of diensten aanbieden die het merk van de eiser dragen”. Verweerder beweert uitdrukkelijk dat hij voldoet aan alle criteria van het Oki Data-besluit, maar heeft nagelaten enig bewijs te leveren. Aangezien de betwiste domeinnaam <pelicases.nl> overgaat op een website die PELI-gemarkeerde producten te koop aanbiedt, kon de Geschillenbeslechter de test van de Oki Data-beslissing toepassen. Daaruit vloeit onder andere voort dat hoewel de website de producten van Eiser te koop aanbiedt, de website ook op maat gemaakte schuiminlays aanbiedt welke onbetwistbaar concurreren met de schuiminlays van Eiser. Dit heeft tot gevolg dat niet aan de tweede voorwaarde van het Oki-Data besluit wordt voldaan. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Namelijk, het door Eiser verstrekte bewijsmateriaal toont aan dat de betwiste Domeinnamen (<pelicases.nl> en <pelicancase.nl>) door Verweerder worden gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder. Dit is bewijs van gebruik te kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnamen zullen worden overgedragen aan Eiser.

 


Terug