Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Persgroep Online Services B.V. – [Persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-07-2015
Rolnummer:
DNL2015-0029
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
mailing-nationalevacaturebank.nl
Eiser(es):
Persgroep Online Services B.V.
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1145
Publicatiedatum:
02-09-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam mailing-nationalevacaturebank.nl van verweerder aan Persgroep Online Services B.V., omdat verweerder te kwader trouw is door het doorlinken naar de website van Persgroep Online Services B.V. zonder toestemming en de gebruikmaking van de domeinnaam door het onrechtmatig verkrijgen van identiteit/paspoortgegevens en bankgegevens van internetgebruikers door phishing.

Samenvatting

Eiser is Persgroep Online Services B.V., een onderneming die zich onder andere bezig houdt met het aanbieden van vacatures via internet. Eiser biedt haar producten en diensten aan op de website www.nationalevacaturebank.nl. Eiser is tevens houder van het woord- en beeldmerk NATIONALEVACATUREBANK.NL. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnaam mailing-nationalevacaturebank.nl. Aan de domeinnaam is een website van eiser gekoppeld, zonder dat eiser hiervoor toestemming heeft gegeven. Verweerder heeft daarnaast het e-mailadres vacatures@mailing-nationalevacaturebank.nl aan de domeinnaam gekoppeld. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam mailing-nationalevacaturebank.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk en handelsnaam van eiser, want de domeinnaam is identiek aan de merken van eiser en de toevoeging van ‘mailing’ is beschrijvend. Het verbindingsstreepje is ten opzichte van het merk slechts een ondergeschikt verschil.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Eiser dient prima facie aannemelijk te maken dat verweerder geen recht op of belang bij de domeinnaam heeft. Eiser heeft daartoe gesteld dat verweerder geen rechten heeft met betrekking tot de naam Nationale Vacaturebank, er geen enkele relatie tussen verweerder en het teken NATIONALE VACATUREBANK bestaat en dat eiser geen toestemming aan verweerder heeft gegeven voor het gebruik van de merken. Nu verweerder geen verweerschrift heeft ingediend en er ook overigens geen aanwijzingen zijn voor een mogelijk recht op of legitiem belang bij de domeinnaam, acht de geschillenrechter geen recht of legitiem belang aan de zijde van verweerder bij de domeinnaam aanwezig.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. Een indicatie van deze kwade trouw ziet de geschillenbeslechter in de omstandigheid dat de domeinnaam van verweerder gebruikers doorlinkt naar de website van eiser, waardoor internetgebruikers die door verweerder zijn benaderd op het verkeerde been worden gezet, hetgeen zonder toestemming van eiser gebeurt. Vervolgens zijn de combinatie van de gebruikmaking van de domeinnaam door verweerder, het daaraan gekoppelde e-mailadres en de daarmee ondernomen malafide activiteiten, die resulteren in het onrechtmatig verkrijgen van identiteit/paspoortgegevens en bankgegevens van internetgebruikers door phishing en daaraan verwante activiteiten door verweerder, voldoende om te spreken van registratie en/of gebruik te kwader trouw.

De vordering wordt toegewezen.


Terug