Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Persoonsnaam 1], Hierbas de Ibiza Parfums - Systematicals

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-01-2014
Rolnummer:
DNL2013-0045
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
hierbasdeibiza.com, hierbasdeibiza.nl
Eiser(es):
[Persoonsnaam 1], Hierbas de Ibiza Parfums
Verweerder:
Systematicals
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
01-05-2014
Kern:

Samenvatting

Eiser is [persoonsnaam 1] houder van de merknaam HIERBAS DE IBIZA en de domeinnaam hierbasdeibiza.com. Verweerder is Systematicals, houder van de domeinnamen hierbasdeibiza.nl en hierbasibiza.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam hierbasdeibiza.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, aangezien de domeinnaam identiek is aan het merk van de eiser. Ook de domeinnaam hierbasibiza.nl van verweerder stemt verwarringwekkend overeen met het merk van de eiser, omdat de woordelementen HIERBAS en IBIZA ook de belangrijkste onderdelen van het woordmerk van eiser zijn.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat de eiser niet aan zijn bewijslast heeft voldaan. Met de bewering zelf de legitieme en exclusieve eigenaar van het woordmerk te zijn, heeft de eiser onvoldoende aangetoond dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Daarnaast heeft eiser niet gesteld dat geen van de omstandigheden van artikel 3.1 van de geschillenregeling van toepassing zijn, waarvan de toepassing over het algemeen zou kwalificeren als een prima facie zaak. Tevens heeft eiser geen argumenten aangevoerd die hij zou kunnen hebben gehad met betrekking tot het gedrag van de verweerder als wederverkoper van de producten van eiser.

Het derde vereiste wordt niet getoetst, omdat er aan het tweede vereiste niet wordt gedaan.

De vordering wordt afgewezen.


Terug