Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Persoonsnaam 1] – Stichting Het Kopland

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak:
09-01-2014
Rolnummer:
C18/144919/KG ZA 13-343
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
kopland.nl
Eiser(es):
[Persoonsnaam 1]
Verweerder:
Stichting Het Kopland
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam, Handelsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-03-2014
Kern:

Samenvatting

Eiseres is [persoonsnaam 1], weduwe en erfgename van [persoonsnaam 2]. [Persoonsnaam 2] heeft onder het pseudoniem Rutger Kopland gedichten geschreven en gepubliceerd en onder dat pseudoniem genoot hij landelijke bekendheid. Verweerder is Stichting Het Kopland, houder van het woordmerk Kopland en de domeinnaam kopland.nl.

Eiseres vordert het gebruik van de handelsnaam Kopland of Het Kopland en van het merk Kopland te staken en gestaakt te houden op basis van onrechtmatige daad. Gedaagde voert in het verweer aan dat zij niet de intentie heeft gehad aan te haken bij de naam van de dichter Rutger Kopland en dat met het wijzigen van de naam Kopland naar Het Kopland een duidelijke scheiding is aangebracht. Gedaagde betwist dat er sprake is van verwarringsgevaar.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat met de naamsverandering de woorden Het Kopland een voldoende eigen betekenis heeft gekregen en dat er voorshands niet gezegd kan worden dat de gedaagde inbreuk op de Handelsnaamwet heeft gemaakt door het voeren van de naam Het Kopland. De gedaagde heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens eiseres.

Het gevorderde wordt afgewezen.


Terug