Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[persoonsnaam] - Future Forward Brand Newmedia

Procedure:
kantonprocedure
Instantie:
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak:
11-07-2013
Rolnummer:
1400164/CV EXPL 12-5366
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
voorne-putten.nl brielle.nu
Eiser(es):
[persoonsnaam]
Verweerder:
Future Forward Brand Newmedia
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
26-08-2013
Kern:

Samenvatting

Eiser handelt onder de naam [persoonsnaam]-fotografie. Eiser heeft een serie foto’s gemaakt genaamd ‘’brand woning Rietdijk Tinte’’. Gedaagde is FFBN. Gedaagde exploiteert een communicatiebureau op het gebied van nieuwe media en is eigenaar van de websites www.voorne-putten.nl en www.brielle.nu. Gedaagde heeft op de website www.voorne-putten.nl één foto uit de bovengenoemde serie geplaatst en vervolgens zijn er negen foto’s uit de serie geplaatst op de website www.brielle.nu. Eiser vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad gedaagde te bevelen de inbreuk op de auteur- en persoonlijkheidsrechten te staken en gestaakt te houden. Aan zijn vordering legt eiser ten grondslag dat gedaagde onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door zonder voorafgaande toestemming door eiser gemaakte foto’s op de door gedaagde geëxploiteerde websites te plaatsen. Gedaagde betwist de vordering en beroept zich op artikel 6:196c lid 4 Bw.

De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde aansprakelijk gehouden kan worden voor de plaatsing van de foto’s op de website www.voorne-putten.nl en www.brielle.nu. Zodoende kan het beroep op artikel 6:196c lid 4 Bw niet slagen. De kantonrechter is van oordeel dat een dergelijke vrijstelling alleen geldt voor gevallen waarin de activiteit van de host, is beperkt tot het loutere technische proces van het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk. Hiervan is geen sprake, nu uit het ter zitting overgelegde colofon blijkt dat de gedaagde - althans de vennoten – inhoudelijk betrokken zijn bij deze site. Dit oordeel zou echter niet anders luiden indien geoordeeld zou moeten worden dat gedaagden geen enkele bemoeienis met en/of de inhoud van de website zouden hebben. Gedaagden waren immers op de hoogte gesteld van de plaatsing van de foto’s op het internet, terwijl zij geen maatregelen hebben genomen.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug